Minister Ramadhin: Suriname terug naar code oranje

Suriname is van code rood naar code oranje. Het land is ver buiten de gevarenzone zegt minister Amar Ramadhin in een toespraak tot de natie. Hoewel er verdere versoepeling is gemeld, blijft de avondklok van 22.00 uur tot 5.00 uur gelden. Er mag geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen zijn. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is.

De toespraak van de minister:
Als minister van volksgezondheid vervul ik dit keer de rol om de maatregelen aangaande Covid-19 met u te delen. Twee weken terug heeft de president reeds aangegeven dat er een dalende trend met hoopvolle cijfers was. Ik mag u mededelen dat deze trend zich verder heeft voortgezet. Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten. 

De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. Elke besmetting is er 1 teveel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. Gaarne deel ik de navolgende grafiek zodat u daaruit relevante informatie kan halen.

We kunnen nu spreken van sporadische oftewel cluster besmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze cluster besmetting is onder controle gebracht door het BOG. We moeten dus alert blijven aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft.

Zoals u ziet vertoont de curve een positief beeld. Aan IHR kan aanbevolen worden dat we nu terug naar code oranje zijn. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Wij constateren de afgelopen twee weken een toename van meldingen over feesten, clubs die open zijn en waar er massa’s mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care (bezetting van de IC bedden 20% vergeleken met 25 % vorige week), 20 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica Ziekenhuis en AZP (bezetting van 12% van de landelijke beddencapaciteit vergeleken met 13% vorige week). Er liggen 8 patiënten in het isolatie veldhospitaal van het Wanica ziekenhuis (bezetting plusm 8%; vorige week 16%) De afgelopen week heeft 1 Surinamer de strijd verloren van COVID19. Familie en nabestaanden; gecondoleerd.

Landgenoten,
Blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden! 
We naderen het eind van 2020, en het OMT beveelt dringend aan dat wij op aangepaste, Covid-19 veilige, wijze de feestdagen doorbrengen. Er zijn mensen uit de entertainment wereld die corona antigeen sneltesten willen introduceren als entree screening voor dansfeesten of andere festijnen. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij asymptomatische personen (minder dan 60%) en wij wijzen dergelijke voorstellen, ondersteund door de PAHO/WHO, met klem af. Wij zijn de sector dankbaar voor de welwillendheid om met pasklare antwoorden op de proppen te komen. Deze antwoorden zullen wij steeds blijven afstemmen op de realiteit. Een gezond en Covid 19-vrij Suriname is ons doel. 

De komende weken zal de voorlichting rond een Covid-19 veilig jaareinde opgevoerd moeten worden. Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drank festijnen dit jaar voor 1 keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten, achterwege zullen moeten laten. Ik herhaal dus de woorden van de president;
Neen; wij kunnen nog niet uitbundig feesten.
Neen; die warme brasa’s moeten nog even uitblijven.
Ja; het is uw plicht overtredingen te rapporteren.
Ja; u zult de sociale controle moeten uitoefenen.
Covid-19 is nog niet voorbij. 

Landgenoten,
De algemene Covid-19 maatregelen blijven van kracht;
1. Draag uw mond en neus bedekking. Voortschrijdend inzicht leert dat dit niet nodig is voor kinderen onder de 12 jaar.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand ten alle tijden in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Vanaf maandag 9 november tot en met zondag 22 November gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 1
Het Uitgaansverbod blijft ingesteld van 22:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen: 

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan dertig … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com