Minister Nurmohamed installeert werkgroepen O.W

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken [O.W] heeft gisteren drie werkgroepen geïnstalleerd namelijk de werkgroep Bouwvergunningen, Verkavelingen en Vuilstortplaats Ornamibo. Vanwege de enorme werkdruk op de staf -en diversificatie van werkzaamheden bij het ministerie wil de bewindsman deze units belasten met het bestuderen van die vraagstukken samen met specialisten op dat gebied.
Aandachtspunten zijn onder meer het verkorten van de procedure bij de aanvraag van bouwvergunningen en het wegwerken van verkavelings-issues. Ook de kwestie Ornamibo krijgt aandacht. Deze zijn de meest urgente zaken waarover de gemeenschap naar vraagt, stelt Nurmohamed .

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken bij de installatie van drie werkgroepen gisteren. Volgende week worden nog drie werkgroepen ingesteld namelijk voor Staatsgebouwen, Bermen en Percelen en Openbaar Groen. De bewindsman wil ook werken aan de verzelfstandiging van bepaalde instanties bij zijn departement.

U hoorde Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.
………… (R10)

Lees verder

Bron: Radio 10 Suriname