Minister Nurmohamed hoort uitdagingen Surinaamse studenten aan

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) die momenteel in Nederland vertoeft, heeft verschillende bezoeken afgelegd. De bewindsman heeft de Technische Universiteit (TU) Delft bezocht, waar hij kennis heeft gemaakt met de studentenverenigingen en heeft geluisterd naar de issues van de Surinaamse studenten. Deze studerende jongeren hebben twee presentaties gehouden voor de OW-minister, waarna de bewindsman kennis mocht maken met het bestuur van TU Delft.
Vervolgens presenteerde de OW-topman het beleid van de regering-Santokhi en dat van het ministerie van OW. De studenten hielden hun vragen en issues voor aan de minister, die op zijn beurt onmiddellijk werk van maakte door spoedig acties te ondernemen. Hij gaf aan niet alleen contact te zullen opnemen met zijn collega Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), maar ook andere ministers om de problemen van de Surinaamse studenten in Nederland op te pakken.
Kennismaking baggerbedrijfMinister Nurmohamed maakte nuttig gebruik van de gelegenheid door het hoofdkantoor van de Koninklijke Boskalis Westminster N.V. in Papendrecht aan te doen. Het Nederlandse baggerbedrijf, dat heel binnenkort start met het uitbaggeren van de Surinamerivier, liet de bewindsman kennismaken met zijn staf. Er werd een uitgebreide presentatie gehouden met alle nodige informatie rakende het uitbaggeren van de vaargeul van Surinamerivier. De voorbereidingswerkzaamheden waarbij dieptemetingen worden uitgevoerd zijn in volle gang.
Verder heeft de OW-topman met ongeveer tien stakeholders uit het bedrijfsleven van gedachten gewisseld. Het gaat om enkele bouw- en vakverenigingen en bouwcoöperaties uit de private sector. Maxime Verhagen, gewezen vicepremier van Nederland, nu topman bij de Vereniging van Bouw- en Infrabedrijven, Bouwend Nederland, heeft als eerste stakeholder de bewindsman ontvangen. Echter zijn er meerdere gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met gigantische ondernemingen als Bouwen met Staal, Bouwen en Cement, Bouw Coöperaties en de vereniging die zich bezighoudt met Registers voor Constructeurs.
Er zijn afspraken gemaakt en de eerste kenniszaken tussen de vereniging en de minister zijn reeds uitgewisseld. Aan de orde kwamen ook afspraken over de eerste trainingen en het verlenen van juridische assistentie vanuit Nederland om de wetgeving en training aan te passen. Verder heeft de minister ook nog plannen om investeerders te spreken, die mee moeten participeren aan de internationale calls.
Stroomlijnen bachelorprogramma’sDe OW-minister heeft ook een ontmoeting gehad bij TU Delft met enkele oude collega’s, onder andere professor Hans Welleman, coördinator civiele techniek bij TU Delft. Nurmohamed zegt dat hij een goede understanding had met de professor over stage- en afstudeerplekken bij het ministerie van OW, maar ook bij de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS).
Verder zijn er ook gesprekken gevoerd over het stroomlijnen van bachelorprogramma’s bij AdeKUS en het in de gaten houden daarvan, maar ook als studenten moeten worden opgeleid. Stafleden van OW krijgen een speciale mogelijkheid aangeboden voor een periode van drie tot zes maanden, om onder meer een onderzoek te doen op de TU Delft.