Minister Mathoera ontvangt bezorgde buurtbewoners regio Flora en Tammenga

Minister Krishna Mathoera heeft vertegenwoordigers van de regio Flora en Tammenga ontvangen en gesproken over de opslag van de chemische stof NH4NO3, beter bekend als ammoniumnitraat. De buurten werden vertegenwoordigd door Frans Eersteling en Roger Cameron. Het onderhoud vond plaats naar aanleiding van een open brief waarin de buurtbewoners hun bezorgdheid hebben geuit over de locaties van de depots in Suriname.
Volgens minister Mathoera is de bezorgdheid terecht, maar tegelijkertijd ook een gedeelde bezorgdheid van zowel de defensieorganisatie als de totale regering. De opslag van NH4NO3 in Suriname kwam meteen onder het vergrootglas na de ramp in de haven van Beiroet begin augustus dit jaar. In De Nationale Assemblee werd er ook gewag hiervan gemaakt. Defensieminister Mathoera heeft toen meteen aangegeven dat deze kwestie haar onverdeelde aandacht heeft, gezien de risico’s die gemoeid gaan met de opslag van zulke chemicaliën in woonwijken.
Tijdens het gesprek met Cameron en Eersteling heeft de bewindsvrouw kenbaar gemaakt dat het ministerie intussen al druk bezig is met een inventarisatie van alle mogelijke chemische gevaren in het land. De opdracht is gegeven om aangaande de depots van Defensie een evaluatie te maken en indien aanwezig de ammoniumnitraat zo snel en zo veilig als mogelijk te verwijderen uit woonwijken.
Bovendien is het proces van herziene wetgeving over de opslag van chemicaliën in Suriname, reeds ingezet. De particuliere opslagruimten voor ammoniumnitraat zijn inmiddels ook onder de loep genomen en met deze bedrijven wordt er nu naarstig gewerkt aan een veilig en duurzaam alternatief.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald