Minister Mac Andrew bezoekt kandidaten verkiezing Jeugdraad

PARAMARIBO — De voorbereidingen voor de verkiezing van de Jeugdraad Suriname verlopen vlot. De kandidaten zijn bezig met hun eigen propaganda en worden hierbij begeleidt en bijgestaan door de verkiezingscommissie. Bij een video shoot zaterdag te Wakapasi werden de 62 kandidaten verrast met een bezoek van minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), die ze kort toesprak.

Hij gaf als boodschap mee dat ze mogen meedingen naar één van de 29 plekken in de raad, maar dat zij niet moeten wedijveren of elkaar als rivaal beschouwen. Gekozen of niet verwacht hij van hen dat zij andere leeftijdgenoten in hun omgeving blijven stimuleren om te werken aan hun eigen ontwikkeling en zodoende aan de vooruitgang van het land.

Mac Andrew heeft hen succes toegewenst bij het zichzelf profileren en geadviseerd om landelijk op pad te gaan en actief jongeren tussen 12 en 25 jaar te mobiliseren om hun stem uit te brengen op de dag van de verkiezing. De verkiezing van de Jeugdraad is op 1 juni en zal online geschieden.

De informatie over hoe digitaal te stemmen is terug te vinden op de website van de Jeugdraad Suriname www.jeugdraad.sr. De kandidaten die uit alle tien districten komen, hebben bij deze ontmoeting met de minister hun enthousiasme over de verkiezing en over de Jeugdraad laten blijken.