Minister Levens: “Nog geen sprake van fysieke herstart onderwijs”

Er is nog geen sprake van fysiek onderwijs. “We kunnen nog niet starten, omdat er nog sprake is van COVID-19. Stopt COVID, dan kunnen wij beginnen met het openstellen van de scholen,” zei minister Marie Levens, op 1 juni, tijdens een Zoom-persconferentie. “Ik ben niet in staat om COVID in mijn eentje te stoppen en ook de regering kan dat niet. We moeten proberen om zo min mogelijk besmettingen te hebben. We moeten samen COVID-19 bestrijden.”
Ze riep burgers op om niet zomaar de straat op te gaan, want als ze zich aan de regels houden kan COVID-19 worden bestreden. Voor de bewindsvrouw is COVID een economische crisis. De scholen in Suriname blijven vooralsnog tot nader order gesloten. Dit vanwege de toenemende COVID-19- gevallen.
De leerlingen zullen overgaan op basis van de resultaten van het eerste en tweede kwartaal. Leerkrachten en ouders hebben klachten over de gang van zaken, omdat sommige scholen nog niet eens zijn gestart met de leerstof van het tweede kwartaal. Op andere scholen is de leerstof van het eerste kwartaal nog niet afgerond. In het tweede kwartaal zijn er op sommige scholen geen repetities gemaakt. De onderwijsgevenden geven aan dat zij plotseling een bericht hebben ontvangen dat er geen repetities gegeven mochten worden.
Leerlingen uit het binnenland hebben vanaf het uitbreken van COVID-19 in maart vorig jaar haast geen onderwijs meer genoten, beweren leerkrachten uit het binnenland. Waarnemend directeur Yuro Dipotaroeno, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, zegt dat de achterstand van het derde kwartaal ingelopen zal worden. De onderwijsgevenden vragen zich echter af wat ingelopen zal worden en of herhaald wordt als er letterlijk geen leerstof is aangeboden aan de leerlingen in het binnenland. Vele leerkrachten zijn ook niet op hun standplaats.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald