Minister leest asociale rijstboeren in Nickerie de les

10/11/2020 05:54 – Van onze redactie

Minister Sewdien (l) bekijkt samen met een delegatie van LVV het afwateringssysteem van landbouwgronden in Nickerie. : CDS  
PARAMARIBO – Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het gehad met rijstboeren in Nickerie die asociaal gedrag vertonen en veel kostbaar irrigatiewater verspillen. Hierdoor krijgen collega’s geen of onvoldoende water voor de bevloeiing van hun arealen. “Men blijft continu afgeven op de regering, maar de pompgemalen functioneren. Misschien niet 100 procent, maar wel in voldoende mate om de arealen te voorzien”, aldus de bewindsman tegenover de Communicatiedienst Suriname.
In het weekend was hij op werkbezoek in het district en heeft ook de situatie van de pompen in Wakay bekeken. Hij concludeert dat er op dit moment voldoende irrigatiewater beschikbaar is. Al maanden liggen in India gekochte pompen in Nickerie, maar ze kunnen niet worden geïnstalleerd, omdat door de Covid-19-situatie technici van de leverancier niet naar Suriname kunnen komen. Met die pompen zal de capaciteit worden verveelvoudigd.
De bewindsman zegt dat rijstboeren in Nickerie ook verantwoordelijkheid moeten nemen en de lozingen die zij moeten onderhouden, daadwerkelijk aanpakken. Immers, er is een afspraak dat de overheid verantwoordelijk is voor het pompgemaal en de hoofd irrigatiekanalen en de boeren voor de secundaire en tertiaire lozingen. Sommige boeren zaaien niet in maar houden hun duikers voor de invoer van water toch open, waardoor anderen geen water kunnen krijgen.
Sewdien keurt deze vorm van verspilling af. “Als dat zo doorgaat, kan ik op een dag besluiten ermee te stoppen. Ik kan niet met belastinggeld water verpompen dat wordt verspild.” Hij zegt dat “binnenkort” tegen deze boeren actie zal moeten worden ondernomen. Verwijzend naar een areaal in Nieuw-Nickerie waar de landbouwer zich schuldig maakt aan waterverspilling, zegt de minister dat die persoon een boete moet krijgen of zelfs opgesloten moet worden.’
In Wageningen heeft de minister voornamelijk gekeken naar de werking van het pompgemaal. Hij merkt dat met de beschikbare pompen het waterniveau in de irrigatiekanalen stijgt. Enkele boeren hebben hiervan gebruik gemaakt om de grond te bewerken, zodat binnenkort kan worden overgegaan tot de inzaai van de vijf- tot zevenduizend hectare. Toch zijn er beperkingen waardoor de pompen niet op volle capaciteit kunnen draaien. Genoemd worden de geringe stroomcapaciteit en verstopte primaire waterwegen. De overheid is bezig de kanalen op te halen, zodat het water vrijelijk stroomt naar de rijstvelden. Hij hoopt hiermee vóór eind deze maand klaar te zijn.
Een ander probleem waarmee het gebied kampt, is het watergetij. Per etmaal kunnen de pompen slechts zes uren pompen. De sluis nabij de Arawararivier, die moet zorgen voor de aanvoer van zoetwater naar de Nickerierivier, verkeert in zeer slechte staat. Ook is er een gat ontstaan waardoor alle irrigatiewater richting de Coppenamerivier stroomt. Met het ministerie van Openbare Werken wordt nagegaan hoe dit opgelost kan worden, zodat er meer irrigatiewater beschikbaar zal zijn.
Behalve Wageningen kijkt minister Sewdien naar de gehele waterhuishouding van het district. Volgens hem is het ook van belang dat de Wakaypompen in bedrijf blijven. Met geld van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zullen ze een onderhoudsbeurt krijgen. De bewindsman kondigde aan dat de waterschappen worden weggehaald bij Regionale Ontwikkeling en Sport en onder beheer van LVV komen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname