Minister Kuldipsingh bespreekt samenwerkingsmogelijkheden met SPSB

De leiding van het ministerie Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) voert gesprekken met verschillende banken om mogelijkheden te bespreken om aan kleine zelfstandigen financieringen aan te bieden. AW en J-minister Rishma Kuldipsingh heeft onlangs een vertegenwoordiging van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), onder leiding van de directeur Marcel van Cooten, ontvangen voor een bespreking.
Voor de verschillende werkarmen van het departement is er ook een belangrijke rol weggelegd. Enkele van deze werkarmen zijn de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). Zij zullen namelijk verantwoordelijk zijn voor het screenen en het op maat begeleiden van ondernemers, voordat die worden voorgesteld aan de bank.
Tijdens de bespreking kwam naar voren dat kleine zelfstandigen vaak geen onderpand hebben. Ook zouden zij de nodige kennis met betrekking tot het opstellen van onder andere een ondernemersplan en jaarrekeningen of het bijhouden van de boekhouding ontbreken.
Een ander knelpunt dat ook naar voren kwam heeft te maken met de hoge operationele kosten tot het portefeuillebeheer bij het verschaffen van financieringen aan kleine ondernemers, omdat die zich veelal verspreid over het hele land bevinden. Er zijn afspraken gemaakt om in vervolgsessies tot concrete financieringsmodellen op maat te komen.
De SPSB-delegatie bestond verder uit de adviseur Lilian Leeflang en de manager relations management, Ravita Rampadarath.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald