Minister en deskundigen wijzen op belang Covid-19-vaccinatie

06/06/2021 08:06

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
Hoewel er zich zaterdag 5.761 burgers hebben laten inenten en er ook zondag kan worden gevaccineerd, heerst er geen volledige hoerastemming. Mensen en bewegingen proberen namelijk nog steeds de vaccinatiecampagne in de wielen te rijden. De regering zal dat niet langer pikken, waarschuwde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

De bewindsman noemde vaccinatie zaterdagavond op dit moment –
aanvullend aan de Mohana-maatregelen en public
health-interventies – het enige duurzame middel dat gaat
helpen Covid-19 de kop in te drukken. In landen waar er al 40 tot
50 procent van de bevolking is gevaccineerd, blijkt er een daling
van infecties. “We zijn daarom van mening dat vaccineren een must
is”, onderstreepte Ramadhin. “Maar wij verplichten u niet. We
willen u wel heel graag beschermen.”

Gevaar voor samenleving

Maar in dat streven worden de autoriteiten ‘gehinderd’ door
bewegingen en mensen die anderen proberen te overtuigen om het
vaccin niet te accepteren of te bekritiseren en info te geven die
niet past en hoort bij feitelijkheden. Ramadhin noemde daarbij
kerkleider Steve Meye, voedseltechnoloog Ricky Stutgard en
natuurgenezer Richard Cullimore die de vaccinatiecampagne van de
regering ondermijnen.

Ruben Del Prado, deskundige op het gebied van publieke
gezondheidszorg, zei dat mensen meningen mogen hebben maar dat er
grenzen zijn. “Zodra de grens is overschreden en de meningen
schadelijke gevolgen zouden hebben voor de samenleving dan zijn dat
niet echt meningen meer, maar gevaren. Op het ogenblik dat deze
dingen invloed hebben op de veiligheid van de publieke
gezondheidszorg zal je van ons horen zoals nu, want dan zijn jullie
een gevaar voor de samenleving.”

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van ’s Lands
Hospitaal, riep de bevolking op zich niet te laten leiden door een
kleine groep mensen die om de één of andere reden andere zaken
willen aanhalen. “De bevolking kan erop rekenen en vertrouwen dat
wij niemand schade willen toebrengen. Artsen hebben een eed
afgelegd. U kunt er op afgaan dat alles goed is uitgezocht. We
kijken ook naar wat in wereld gebeurt. We gaan ervoor en gaan door
met de vaccinatiecampagne wie ook wat zegt. We zorgen ervoor dat
het op een goede en veilige manier verloopt.”

Ramadhin waarschuwde Meye, Stutgard en Cullimore dat de wet
Burgerlijke Uitzonderingstoestand op hen zal worden toegepast. In
artikel 7, lid 3 staat dat er stappen en maatregelen kunnen worden
getroffen tegen personen die (misleidende) informatie geven die
niet bevorderlijk is voor de bescherming van de volksgezondheid van
burgers. “Het kan dat niet eenieder voor vaccinatie is … daar komen
we niet aan, maar als overheid gaan we wel alles eraan doen om de
bewustwording te verhogen.”

Voorzichtigheid

De bewindsman was ingenomen dat zaterdag 5.761 burgers zich
hebben laten vaccineren. “Iedereen beseft op dit moment hoe
gevaarlijk Covid-19 kan zijn voor de gezondheid en iedereen kent
wel iemand met Covid-19. Daarom waren ze daar. Ze hebben gezien
welk leed je meemaakt.” Zondag kan tussen acht uur ’s morgens en
drie uur ’s middags worden gevaccineerd bij Roeli’s Event Center te
Magenta, het Psychiatrisch Centrum Suriname en het Academisch
Ziekenhuis Paramaribo.

Del Prado stipte daarbij wel aan dat de mensen zichzelf nog
steeds moeten beschermen. “Mensen in groten getale en in lange
rijen … dat kan ook een moment zijn waarop besmetting plaatsvindt,
want je bent nog niet gevaccineerd. Laten we het vaccineren door
deze oproepen niet laten uitmonden in mass spreading
events.” Volgens hem is er pas sprake van vaccinatie twee
weken na de tweede spuitje. Na de eerste prik volgt de tweede tien
of twaalf weken daarna.

Del Prado onderstreepte dat het vaccin niet zal functioneren als
het immuunsysteem niet werkt, want het heeft dat nodig om
antistoffen te maken. Huisarts Louise Akrum zei dat vaccinatie
“extra bescherming” is tegen Covid-19. “Je kan op twee manier
ervoor zorgen dat je afweer hebt tegen coronavirus: de eerste
manier, de veilige manier is het vaccin te nemen, de tweede manier
is de ziekte door te maken met de kans dat je heel ernstig ziek
wordt en zelf komt te overlijden.”

Nannan Panday-Gopisingh noemde vaccinatie “de meest ultieme vorm
van primaire preventie”. “Geeft u gehoor aan de oproep om te komen
vaccineren en wij doen ons werk en u zal zien dat we met z’n allen
uit deze ellende komen. Dat is wat we willen. We willen uit deze
ellende, we willen geen zieken, we willen geen doden, we willen
geen lockdowns. Iedereen is moe. Inenting is om te voorkomen dat je
de ziekte oploopt.”

Daarop inhakend wees Ramadhin op een gevaarlijke trend die is
waargenomen: mensen die positief worden getest en zich daarna
aanmelden om te worden gevaccineerd. “Dat is een heel gevaarlijke
ontwikkeling. Vaccineren is preventie. Je voorkomt daarmee
besmetting. Vaccinatie is geen medicijn, a no wan … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname