Minister en AZP-bond werken lijst van actiepunten af

De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, hebben concrete afspraken gemaakt. Binnen twee weken moeten zaken die aangekaart zijn, worden afgerond. “Het was een constructief gesprek”, zegt bondsvoorzitter Lloyd Pool in gesprek met Starnieuws. In het bijzijn van de directie kwam er tijdens de ontmoeting duidelijkheid over enkele zaken.Zaken die aangepakt moeten worden, liggen al sinds oktober vorig jaar op het bord van de minister. Afgesproken is dat er een overlegorgaan komt voor personele aangelegenheden. De directie zal eind volgende week een voorstel hierover doen. De eis om de manager van het Educatiecentrum te ontheffen, is gehonoreerd. De functionaris wordt ter beschikking gesteld van de minister. De bond had ook gevraagd om een buffer te creëren bij AZP, zodat betalingen verricht kunnen worden voor essentiële middelen. De minister heeft volgens Pool meegedeeld dat de ziekenhuizen een injectie zullen krijgen. Minister Ramadhin zegt aan Starnieuws dat vandaag besloten zal worden wat de verdeelsleutel zal zijn voor de ziekenhuizen. Het gaat om een injectie om dringende betalingen te kunnen doen. Verwacht wordt dat volgende week de middelen ter beschikking komen. Er was ook een interactieve ontmoeting met het zorgpersoneel.Wat de salarisronde betreft, merkt Pool op dat de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) gesprekken voert. De bond wil echter een aparte loonreeks voor AZP omdat functies die voor bureauambtenaren gelden, niet opgaan voor de zorgsector. Het zorgpersoneel verdient volgens de vakbondsleider veel beter. Ook is ervoor gepleit om de salarissen eerder te betalen dan op de 28e. Met de lockdown voor ogen, kunnen zorgverleners niet op tijd boodschappen halen. De bond heeft ook erover geklaagd dat medicamenten vaak niet te verkrijgen zijn met een recept van het Staatsziekenfonds (SZF). Terwijl er maandelijks een SZF-bijdrage door de werkgever wordt afgetrokken, moet in eigen zak getast worden voor diverse medicijnen die voorkomen in de Nationale Geneesmiddelenklapper. Hierover zal de minister maandag in contact treden met de SZF-leiding. Ook achterstallige aanstellingen zullen worden aangepakt. De bewindsman had een interactie met het personeel op het terrein van het AZP. Hij heeft uitgelegd dat sommige zaken geen geld kosten en gelijk opgelost kunnen worden. Dat is ook gebeurd staande de bijeenkomst. Andere zaken hebben meer tijd nodig. De minister heeft zijn erkentelijkheid uitgesproken over het werk dat het zorgpersoneel doet, vooral in deze moeilijke Covid-tijd. …………


Lees verder