Minister Emanuël ontvangt alle tien districtsplannen

Alle tien districten hebben hun districtsplannen aangeboden aan minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dit vond dinsdag plaatst tijdens een korte plechtigheid in de Congreshal. Met deze indiening voldoen de districtscommissarissen aan een wettelijke verplichting, conform artikel 52 van de Wet op Regionale Organen.

Op basis van de wet dienen alle districtsplannen uiterlijk eind maart ingediend te worden bij de minister. Emanuël zegt dat er in een districtsplan rekening is gehouden met de eerder ingediende ressortplannen. De minister bedankt alle raadsleden die hebben gewerkt aan de districtsplannen en kijkt uit naar de districtsbegrotingen die de komende maand behandeld zullen worden. 
In de periode oktober-november 2020 heeft het ministerie trainingen verzorgd aan de raadsleden van de diverse districten en leden van de ressortraden. Tijdens deze training is er aandacht besteedt aan de wettelijke regelingen voor de DR’s en RR’s in het kader van districtsbestuur en decentralisatie. De training is verzorgd door de afdeling Regionale Organen en Wetgeving. Ook hebben ze tijdens de training kennis gemaakt met het plan- en begrotingscyclus, onder verantwoordelijkheid van de afdeling Districtsinkomsten en uitgave.

De bewindsvrouw wijst erop dat deze trainingen de raadsleden in staat moet stellen om hun plannen en begrotingen op basis van de richtlijnen op te stellen. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de wettelijke termijnen voor indiening zoals is aangegeven in de wet op regionale organen. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com