Minister Amoksi: “Veiligheid staat hoog op prioriteitenlijst regering”

Er zullen de komende periode belangrijke beleidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen. “Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de regering,” zegt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie naar aanleiding van de recente misdrijven. De serie ernstige misdrijven van de voorbije dagen zijn niet voorbijgegaan aan de regering, beweert de topman op Justitie.
Deze misdrijven hebben een ernstige inbreuk gemaakt op onze rechtsorde, zegt de bewindsman verder. “Ik heb als minister van Justitie en Politie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze verdachten, opdat hun aanhouding en aldus – verwijdering uit de maatschappij – een feit is. De regering zal onder geen beding toestaan dat de veiligheid van de burger onder druk komt te staan.”
Minister Amoksi doet op de samenleving een beroep om alle informatie die verdacht lijkt, te rapporteren aan de politie. Sociale controle: “See something, say something. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige maatschappij.” De bewindsman heeft de nabestaanden gecondoleerd en gegarandeerd dat de opsporing en aanhouding van de verdachten hoge prioriteit geniet.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald