Mindshift nodig om meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen

In Suriname is het plaatsen van vrouwen in veiligheidsinstituten geen juridische kwestie, maar meer een beleidsbesluit. Volgens Defensieminister Krishna Mathoera is er geen wet die vrouwen belemmert om leidinggevende posities in te vullen. Dit zei de bewindsvrouw onlangs tijdens de virtuele paneldiscussie ‘Promoting a Broader Participation of Women in Peace and Security in the Americas’.
Deze discussie had als rode draad de belangrijke rol die vrouwen vervullen bij het onderhouden van vrede en veiligheid binnen de internationale gemeenschap. De minister voerde aan dat het duidelijk moet zijn dat de regels binnen de defensieorganisatie niet discriminatoir zijn en helemaal geen beperkingen opleggen aan het vrouwelijk personeel. Volgens haar hebben vrouwen in voorgaande jaren vrouwen wel een leidinggevende rol vervuld bij diverse veiligheidsinstituten. Suriname heeft dus wat dit onderwerp betreft, wel vooruitgang geboekt.
“We streven in Suriname naar gendergelijkheid en sterke instituten. Als deel van deze regering kan ik u verzekeren dat wij onze vrouwen zullen blijven aanmoedigen. Ook zullen wij gendergelijkheid blijven promoten”, zei Mathoera. De minister voegde eraan toe dat zij zich gedurende haar ambtsperiode als minister zeker zal inzetten om zowel burger als militair vrouwelijk personeel aan te moedigen om te streven naar ‘excellence’.
MindshiftEen van de belemmeringen die vrouwen ondervinden is de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen, vooral binnen het leger waar met een hiërarchie wordt gewerkt. Er is geen acceptatie voor de ontwikkeling van de vrouw, waardoor zij in de meeste gevallen wordt tegengewerkt of ontmoedigd. De mindset bij de mannelijke collega’s is dat vrouwen thuis horen, omdat zij vinden dat de vrouw fysiek en psychisch niet in staat is moeilijke en stressvolle problemen te overbruggen.
Eind december 2020 is het meldpunt molest op de werkvloer ingesteld om ieder geval alle vormen van molest binnen het leger aan te pakken. Vrouwen met kinderen hebben het echter nog moeilijker; vooral wanneer zij tot late uren moeten werken of op dienstreis moeten. Volgens Mathoera moet er een mindshift komen waarbij vrouwen niet alleen hun kennis hoeven te tonen, zoals dat nu in andere sectoren gebeurt, maar ook de kans krijgen om hun moed en kracht te wijzen in de leiding. Ook mannen moeten hierover geïnformeerd worden en moet er een platform voor vrouwelijke leiders komen waar zij hun ervaringen kunnen delen met andere vrouwen, meisjes, mannen en jongens. Hierdoor kunnen ook de mannen zien waartoe de vrouwen in staat zijn.
ActieVanwege de overmatige impact van gewapende conflicten op vrouwen, is het volgens de bewindsvrouw daarom van belang dat vrouwen zelf actieve stappen ondernemen in het bereiken en behouden van vrede en veiligheid. De ondersteuning van overheden is hierbij ook van eminent belang. De regering-Santokhi verleent haar volle ondersteuning aan vrouwen die deze doelen nastreven.
“Vrouwen moeten blijven tonen dat het vrouw zijn nooit een belemmering moet vormen om succes te bereiken of iets uitzonderlijks te kunnen doen. Zij moeten zich nooit laten ontmoedigen door negativiteit en ondermijning. Concentreer je op je doelen. Laat ontmoediging en vooroordelen juist een inspiratie zijn om harder te werken in het bereiken van je doelen”, zei Mathoera.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald