Minder recidive door nieuwe aanpak jeugddelinquenten

Vanaf vandaag komen jeugdigen die een strafbaar feit van geringe ernst hebben gepleegd, in aanmerking voor deelname aan een leer- en/of werkproject. De waarnemende procureur-generaal (pg), Garcia Paragsingh, heeft vandaag de pg-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening ten behoeve van de jeugd afgekondigd. Deze aanpak moet leiden tot het terugdringen van recidive onder jeugdige delinquenten.

De pg-richtlijnen bevatten aanwijzingen voor de wijze van afdoening van strafbare feiten door jeugdigen conform het hulpofficiersmodel. Het Openbaar Ministerie (OM) en het Unicef vertrouwen erop dat door deze wijze van afdoening de recidive onder jeugdige delinquenten zal afnemen.

Suriname is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en heeft de verplichting om de rechten van het kind na te leven. Artikel 40 van dit verdrag geeft aan dat ieder kind dat een strafbaar feit begaat, het recht heeft op een behandeling die verenigbaar is met de eigenwaarde van het kind, rekening houdende met de leeftijd en de mogelijkheid tot volledige herintegratie in de samenleving. Daarbij moeten juridische procedures en het plaatsen van kinderen in instellingen zoveel mogelijk vermeden worden.

In maart 2015 werd de alternatieve afdoening van strafzaken ingevoerd in het Wetboek van Strafrecht. De alternatieve afdoening biedt de mogelijkheid om strafzaken tegen jeugdigen op een pedagogisch verantwoorde wijze af te handelen. De jeugdige blijft zoveel mogelijk bespaard van een strafblad en/of een vrijheidsbenemende sanctie, meldt de Public Relations van het OM.

De pg-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening ten behoeve van de jeugd zullen op de website van het Openbaar Ministerie (www.openbaarministeriesuriname.org) worden gepubliceerd. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com