Militairen worden gedwarsboomd bij oprichting vakbond

“Wij hebben te maken met ernstige intimidatiepogingen en rancune richting het personeel”, stelt majoor Germain Day tegenover Suriname Herald. Day is een van de initiatiefnemers om een vakorganisatie binnen het leger op te richten.
Hij merkt op dat militairen onterecht en naar wat hij een criminele manier noemt, brodeloos worden gemaakt. Ook zou er zijn gedreigd met degradatie van de rangen van de manschappen.
Day zegt dat er twee functionarissen in de leiding zijn gehandhaafd die in het verleden behoorlijk huis hebben gehouden binnen de organisatie. “Het zijn deze figuren die alles eraan doen om kennelijk de huidige politieke leiding in het land goed te zinnen en door middel van dubieuze handelingen zich te laten gebruiken om deze beweging in de kiem te helpen smoren.”
Hij stelt dat de huidige machthebbers op geen enkele manier van plan zijn om het over een andere boeg te gooien voor wat betreft de belangen van het personeel. Het gebeurt nog steeds dat goudconcessies van particulieren en ondernemers worden beveiligd door militairen.
“Het geld rolt nog steeds binnen over de ruggen van het personeel. Er wordt alles eraan gedaan om de bond geen gestalte te laten krijgen, omdat men weet dat over deze zaken snel en serieus aan de bel getrokken zal worden. Echter zal zo gauw alles in orde is, de bond gepresenteerd worden”, aldus Day.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald