Militairen willen politiek misbruik stoppen door oprichting vakbond

Om het misbruik van militairen door de politiek een halt toe te roepen zijn majoor Germain Day en anderen vastberaden om een bond op te richten binnen het Nationaal Leger. Day verwijst in het interview met Suriname Herald naar de grondwet en de Wet op vakverenigingsvrijheid waarin staat dat werknemers vrij zijn om vakverenigingen op te richten voor het behartigen van hun rechten en belangen.
De reactie van Day volgt daags nadat minister Krishna Mathoera van Defensie op een persconferentie zei dat de wet niet voorziet in een bond voor militairen. Day: “Geen enkele wet van een lagere rangorde dan onze grondwet kan de werking van de wet bemoeilijken. Daarnaast zijn er ook internationale verdragen die door Suriname zijn geratificeerd.” De majoor geeft aan dat er juridisch geen toestemming nodig is voor het oprichten van een bond.
Hij is overigens geen voorstander van een overlegorgaan zoals de minister dat voorstaat. “Het overlegorgaan moet gezien worden als iets dat de werkgever in het leven wil roepen om naar haar zeggen de belangen van de werknemers te behartigen. Maar hiermee gaat de essentie van het recht compleet verloren.”
De militairen willen onafhankelijk kiezen wie namens hun in onderhandeling mag treden met de werkgever. Dit kan naar zeggen van Day zonder enige bemoeienis van de staat. “Een bond biedt een zekere mate van bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik. Militairen worden zwaar misbruikt onder het mom van dienstopdrachten. Zoals het beveiligen van politieke vriendjes. Ook nu!”, laat een strijdvaardige Day optekenen.
De majoor spreekt onder andere over bevorderingen naar willekeur en slechtere medische regeling, dan het Korps Politie Suriname (KPS). “Precies daarom moet die bond er wel zijn, omdat het niet beter maar erger wordt.”
Day beweert dat er veel belangstelling is onder het personeel voor de oprichting van een vakorganisatie. Verder zegt hij dat er represaille wordt toegepast, maar hij vreest er niet voor. Er zijn bij hem drie gevallen bekend van militairen, die op het matje zijn geroepen en opgedragen te stoppen met het proces een bond op te richten. In het tweede geval heeft de leiding van het ministerie onder valse voorwendselen de procedure tot ontslag ingezet.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald