Militaire kapel ontvangt nieuwe muziekinstrumenten van Nederland

De militaire kapel heeft nieuwe muziekinstrumenten ontvangen van Nederland. Defensieminister Krishna Mathoera is Nederland zeer erkentelijk voor dit gebaar. De symbolische overhandiging vond op 8 april plaats uit handen van haar Nederlandse collega Anna Bijleveld-Schouten en brigadegeneraal Jan Blacquiere in de Memre Boekoe Kazerne.
De instrumenten werden door minister Mathoera en legerbevelhebber kolonel Robert Kartodikromo in ontvangst genomen. “Bijna het hele instrumentarium zal vernieuwd worden met deze schenking,” zei de minister.
De ondertekende intentieverklaring over de hernieuwde samenwerking heeft betrekking op diverse gebieden van Defensie, waaronder ook kennisuitwisseling ter bevordering van een militair ceremonieel, militair protocol en militaire muziek.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald