Michael Miskin: Ik had het graag anders zien gebeuren

De liefde tussen wat een onafscheidelijk koppel leek, is voorbij. Michael Miskin, secretaris-generaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO kunnen niet meer door één deur. Ze staan nu tegenover elkaar en eisen beiden de leiding van de CLO op. Miskin zegt dat hij altijd al de wens had om de grootste ambtenarenorganisatie ooit te leiden, maar dat hij niet had gedacht dat het er op zo’n manier aan toe zou gaan.
Aan Starnieuws zegt Miskin dat hij had gedacht dat Hooghart hem een dag bij zich zou roepen en hem zou zeggen dat hij de CLO-hamer wil overdragen. Midden juli hebben zes bestuursleden die tussen de 20 en 30 jaar binnen de CLO hebben gewerkt, Miskin tijdens een ontmoeting gezegd dat ze stappen gaan ondernemen tegen de CLO-voorzitter. Aan Miskin werd gevraagd of hij leiding wilde geven aan de groep. Dat hij koos voor de groep en niet voor Hooghart wordt hem niet in dank afgenomen door de CLO-voorzitter. Miskin zegt dat hij zich voor twee keuzes geplaatst zag. Kiezen voor Hooghart betekende dat hij samen ten onder zou gaan. Hij beschrijft het kiezen voor Hooghart als een dode straat. Kiezen voor de groep – nu onder de naam Collectief van CLO-lidbonden- zag hij als een kans geschonken door de Kosmos. Zijn wens om CLO-voorzitter te worden, werd hem immers aangeboden.

Hooghart geeft al 21 jaar leiding aan de CLO. Hij nam de hamer over van Hendrik Sylvester (1980-1999), die bij de verkiezingen van 1998 zelf had aangegeven zich geen kandidaat meer te zullen stellen. Na aandringen van de achterban, kwam Sylvester terug op zijn besluit en werd hij herkozen bij de verkiezingen in mei 1998. Sylvester overleed op 25 maart 1999. Sindsdien heeft Hooghart de CLO geleid. Hij is steeds herkozen, evenals Miskin die steeds in het bestuur Hooghart zat. De samenwerking tussen Hooghart en Miskin was in de jaren 80 en 90 uitstekend. Hooghart probeerde in de periode 2000-2010 in de gratie te komen van president Ronald Venetiaan. De barsten in de goede samenwerking waren een feit toen Hooghart niet op de kandidatenlijst van de NPS werd geplaatst in 2010. Toen Hooghart in de periode 2010-2020 ingang vond bij Desi Bouterse en de NDP was de liefde tussen de CLO-voorzitter en Miskin ook over.Terugblikkend zegt Miskin dat het vertrouwen tussen hem en Hooghart de laatste tien jaar aan flarden is gescheurd. Het is niet de eerste keer dat er ontevredenheid is binnen de CLO en is het ook niet de eerste keer dat bestuursleden ertoe over wilden gaan om stappen te ondernemen tegen Hooghart. In de periode 2018 toen Hooghart voor gezondheidsredenen naar Colombia was, is er een poging geweest om hem af te zetten. Miskin geeft aan dat met veel tact en dialoog toen is voorkomen dat de CLO-voorzitter werd afgezet. Tijdens de afwezigheid van Hooghart heeft Miskin kans gezien midden 2018 een loonsverhoging van 25% voor de ambtenaren voor elkaar te krijgen. De ontevredenheid van het bestuur had toen alles te maken met het feit dat de laatste loonsverhoging in 2012 was.Bij terugkomst van Hooghart, heeft Miskin in december 2018 ook kunnen voorkomen dat er bij de bestuursverkiezingen een tweede kandidatenlijst werd ingediend. Ook daar kwam veel tact en inspanning aan te pas, vertelt Miskin. Daarna schakelde Hooghart het dagelijks bestuur uit. Hij gaat naar belangrijke personen en bijeenkomsten zonder zijn dagelijks bestuur. Wat nog meer kwaad bloed zette, is dat de CLO-voorzitter er de voorkeur aan geeft om met nieuwe bestuursleden, onder wie familieleden, te handelen namens de ambtenarenorganisatie. De antipathie voor deze nieuwe bestuursleden is groot. Voor de bestuursleden die nu verenigd zijn in het collectief was de maat vol toen Hooghart ruzie kreeg met bestuurslid Johannes Aviankoi en hij weigerde het geschil met Aviankoi bij te leggen.Miskin zegt dat hij altijd had gedacht dat hij minister zou worden in een Nieuw Front-kabinet. Het lot heeft anders beslist en werd hij minister in een NDP-kabinet. Zijn wens om CLO-voorzitter te worden, had hij ook graag anders ingevuld zien worden. Een smooth transition, maar ook hier heeft de Kosmos anders beslist. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com