‘Met bouwkavel alleen is men niet geholpen’

15/12/2020 16:08 – Arjen Stikvoort

De moed zakt VMSS-voorzitter Paul van Dun in de schoenen. Door de unificatie van de wisselkoers zijn percelen praktische onbereikbaar geworden voor studenten. Alleen de overheid kan dit probleem nu oplossen.  
PARAMARIBO – De Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) mag niet vergeten worden bij gronduitgifte door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Voorzitter Paul van Dun: “Een perceel van 350 vierkante meter kost bij een koers van SRD 18, SRD 270.000. Een afgestudeerde student kan moeilijk dit bedrag ophoesten.”
VHP-parlementariër Mahinder Jogi trekt de zaak breder en pleit niet alleen voor jongeren, maar voor alle minderdraagkrachtigen die streven naar een eigen woning. Maar met grond alleen is niemand geholpen zegt hij. Er moet ook een mogelijkheid tot financiering worden geschapen.
De VMSS heeft minister Diana Pokie voorstellen gedaan hoe huisvesting onder studenten en jongeren beter en duurzamer geregeld kan worden en kijkt uit naar een uitnodiging om hierop nader in te gaan. De vereniging vindt dat het gronduitgiftebeleid transparanter moet. De regering heeft volgens de VMSS bij haar aantreden beloofd te gaan voor eerlijke welvaartsverdeling. Een bepalende factor zou ook moeten zijn openbaarheid van bestuur bij gronduitgifte. Dit schept volgens hem meer zekerheid en vertrouwen voor de burger.
Van Dun bereed ook in gesprek met de Ware Tijd zijn stokpaardje: “De leden wachten al jaren en kijken uit naar een handreiking van de overheid voor een perceel, zodat zij verdere huisvesting in orde kunnen maken. Graag zou de VMSS gebruik maken van een wettelijk recht om het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer ertoe te bewegen de VMSS mee te nemen in de projecten van gronduitgifte, waar het ministerie nu mee bezig is.”
Jogi vraagt zich af of een minderdraagkrachtige toegang heeft tot een krediet van 4 procent rente en zo ja of betrokkene instaat is zo een lening terug te betalen. “Als deze twee zaken niet geregeld zijn, heeft het geven van een bouwkavel geen zin.” Hij heeft liever dat de overheid bouwt en toewijst en een aflossingstermijn van twintig tot dertig jaar vaststelt.
De politicus pleit voor meer faciliteiten als bijvoorbeeld het lage inkomensprogramma, zoals onder de regering-Venetiaan, waarbij mensen tegen lage rente bij de Centrale Bank konden lenen. Want met de oplopende koersen is het bouwen duur geworden. Hij vreest dat als het slechts bij het verstrekken van bouwkavels blijft, de mensen hun doel niet zullen verwezenlijken en het beschikbare geld aan andere dingen zullen besteden. Overigens, hij wijst erop dat bij presidentieel besluit ook niet ingezetenen in aanmerking kunnen komen voor grond.
De Ware Tijd heeft naar aanleiding van de gesprekken met de VMSS en Jogi contact gezocht met minister Pokie, maar is daarin niet geslaagd.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname