Mentale gezondheid verdient meer aandacht

Vishant Poeran, influencer en content creator, is ruim vijf jaar bezig om content te maken over verschillende vraagstukken. De focus is nu geplaatst op mentale gezondheid. Hij deelt wekelijks via zijn sociale media platformen verhalen van personen die een traumatische ervaring hebben gehad. De bedoeling van deze documentaires is om mensen ervan bewust te maken dat niemand alleen is. Via de motivational video’s vraagt hij aandacht voor vraagstukken zoals kanker, COVID-19 en zelfmoord.
“Wij moeten praten over onze ervaringen, want zo kunnen ook anderen eruit leren om te voorkomen dat zij ook in een diep dal van depressie terechtkomen. Mentale gezondheid moet serieuzer aangepakt worden,” vindt Poeran.
De gedachte dat wanneer je naar de psycholoog of psychiater stapt je gek bent moet achterwege worden gelaten. “Mentale gezondheid mag geen taboe meer zijn in deze samenleving. Er sterven teveel mensen van hun pijn waarvan ze denken dat die niet over kan gaan als zij het juiste pad nemen.”
Volgens Poeran kunnen mensen makkelijker uit hun eigen situatie geraken, wanneer je ze een riem onder het hart steekt. Voor hem was het een drang om verhalen van anderen op te nemen en deze te delen. Het doel van deze motivatievideo’s is om de mensen te bereiken die hetzelfde hebben ervaren of die nooit de durf hebben gehad om te praten over wat hen kwetst of wat zij hebben meegemaakt.
“Wanneer je mentaal in een gezonde staat verkeert, kun je veel beter werken aan het realiseren van jouw doelen en plannen. Met de enorme druk van COVID-19 op de samenleving zijn er heel wat gezinnen en families uit elkaar gegroeid door depressie, stress, miscommunicatie, armoede en frustratie,” weet Poeran.
Al deze factoren kunnen ervoor zorgen dat mensen mentaal achteruitgaan, waardoor zij niet goed kunnen presteren op de werkvloer en ook binnen hun gezin. Door te praten met een vertrouwenspersoon kunnen personen de druk die zij mentaal voelen loslaten en oplossingsgericht werken aan de problemen die zich voordoen. “Denk niet dat jij alleen met problemen zit, iedereen heeft problemen. Het gaat erom hoe jij probeert om uit die problemen te komen. Daarom kan praten nooit kwaad doen. Zoek hulp als je merkt dat je er alleen niet uitkomt,” zegt Poeran.
Het Psychiatrisch Centrum Suriname heeft op 7 juni zijn crisishulplijn 114 voor geestelijke gezondheidszorg geheractiveerd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald