Meningsverschillen in regering over benoemingen

14/10/2021 14:10

-
Van onze redactie

De voltallige regering zoals ingesteld op 16 juli. De vergadering van de raad van ministers ging woensdag niet door.
:
 

PARAMARIBO –
In de regering zijn er meningsverschillen over een aantal nieuwe benoemingen waarvoor voordrachten zijn gedaan. Zo bleek woensdag tijdens een vergadering van de Onderraad Personele Aangelegenheden waarbij voordrachten onder de loep werden genomen. Minister Albert Ramdin (Bibis) bevestigt desgevraagd dat er “verschil van inzichten” is.

“Tijdens die vergadering is geconstateerd dat er toch wel
verschillende inzichten zijn bij de leden van de onderraad met
betrekking tot voorstellen voor benoemingen. Die verschillen liggen
in het feit dat een deel van de onderraad niet bereid is
benoemingen te beoordelen dan wel goed te keuren zonder dat
onderliggende stukken aanwezig zijn”, aldus de bewindsman.
Uiteindelijk is besloten de vergadering te beëindigen zonder dat er
besluiten zijn genomen.

Aan de Ware Tijd verneemt zegt minister Ramdin dat het
gaat om verschillende benoemingen in algemene zin. Deze kwestie zal
besproken worden binnen de overlegorganen van de regering en met de
president. Woensdag ging de reguliere vergadering van de raad van
ministers niet door. Nadat dat bekend werd circuleerden geluiden
over spanningen binnen de regering en zou vicepresident tevens
voorzitter van de ministerraad, Ronnie Brunswijk, daarom de
vergadering hebben afgeblazen.

Later op de dag waren geen van de Abop/PL-ministers aanwezig op
de vergadering van de regeringsraad. Waarom de vicepresident de
rvm-vergadering had afgeblazen was Ramdin niet bekend. Ook een
andere minister zegt aan de Ware Tijd niet te weten waarom
de vergadering niet is doorgegaan. Geen van beide bewindslieden
zouden bij de aanvang aanwezig zijn. Toen hij de boodschap kreeg
dat de meeting was afgeblazen was Ramdin op weg naar de
ondertekening van een productiedelingscontract tussen Staatsolie en
Chevron en nam de andere minister op dat moment deel aan een
Zoom-meeting.

Ramdin vermoedt dat de rvm-vergadering niet is doorgegaan omdat
er elders verschillende activiteiten plaatsvonden waar
bewindslieden aanwezig moesten zijn. Een deel van het ministersteam
zou dus laat komen of helemaal afwezig zijn. “Best mogelijk dat dat
de reden is geweest voor de vicepresident om de raad van
ministersvergadering te verdagen naar de volgende week”.


 
Tweet