“Melissa Santokhi bezit competenties om in RvC Staatsolie te zitten”

Melissa Santokhi-Seenacherry maakt volgens president Chan Santokhi er aanspraak op om zitting te hebben in de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Binnen de RvC was een jurist nodig die de toetsing kan plegen van internationale overeenkomsten die zijn gesloten en nog aangegaan zullen worden, legde het staatshoofd uit in het programma Krin Taki.
De president geeft aan dat first lady Santokhi-Seenacherry goed past in de RvC van Staatsolie, omdat ze master Internationaal Business Law heeft gestudeerd naast de rechtersopleiding van vijf jaar. Bovendien moet ze een masters in Conflicthantering afronden. Volgens de regeringsleider mag hij zijn partner inzetten als hij zelf ziet dat zij de competenties bezit om een functie in te vullen naast haar first lady-schap. Hij heeft een nieuwe visie wat dat betreft.
Santokhi-Seenacherry geeft zelf aan, dat zij de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om erop toe te zien dat de gelden vanuit Staatsolie naar de samenleving toe gaan. Ze beaamt ook dat Suriname deze keer een andersoortige first lady heeft. Zij is zich ervan bewust, dat in Suriname traditioneel van een first lady wordt verwacht, dat die zich bezighoudt met sociaal werk.
Het sociale werk zal ze blijven doen uit liefde. “Deze first lady heeft veel meer competenties. Als er een beroep wordt gedaan op een burger met competenties om een bijdrage te leveren om het land weder te helpen opbouwen, dan zet ik mijn schouders onder het werk,” zegt ze. Zij benadrukt dat ze er sinds dag een is en tot de laatste dag haar bijdrage zal blijven leveren.
Santokhi-Seenacherry zal haar sociaal-maatschappelijke taak als first lady moeten blijven doen, maar zal ook ingezet worden omdat ze competentie daartoe bezit. En vooral als zij haar bijdrage wenst te leveren om de crisis te beheersen.
President Santokhi vertelt verder dat zijn echtgenote hem vanaf de eerste dag helpt op het kabinet en wel meer dan 18 uren per dag. Santokhi-Seenacherry moet alle stukken voor de president juridisch screenen en tegelijkertijd nagaan als die voldoen aan de normen, die een president zou willen.
“Als ze ook elders ingezet zal moeten worden om het land uit de crisis te halen, ga ik dat doen,” zegt de president. Hij voegt meteen eraan toe dat hij een team van vrijwilligers heeft die met ‘nul’cent aan salaris bereid is het werk dag en nacht te doen. Tot deze groep behoort eveneens de first lady.
Santokhi is de first lady dankbaar voor haar inzet en heeft eveneens het volste vertrouwen in dat ze goed werk zal verrichten als RvC-lid bij Staatsolie.
Santokhi-Seenacherry geeft verder aan dat ze zich als first lady zeker zal profileren en de samenleving meer van haar kan verwachten.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald