Meer inspanning nodig voor bewustwording COVID-19

Hoewel de bewustwording over het COVID-19-virus opgang komt onder de samenleving, zullen er meerdere inspanningen gepleegd moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. Actoren uit de zorgsector hebben tijdens een ontmoeting met president Chan Santokhi en de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de huidige situatie benadrukt.
Volgens minister Ramadhin zal de samenleving niet alleen over de realiteit van het virus geïnformeerd moeten worden, maar ook over het in acht nemen van de beschermingsmaatregelen ondanks vaccinatie. De bewindsman spreekt over de ‘real picture’ in de ziekenhuizen, waarover de samenleving geïnformeerd moet zijn.
Hij erkent dat er nog meer aan de voorlichting gewerkt moet worden. Deze is wel aanwezig, maar niet adequaat. “Bepaalde doelgroepen moet je op een andere manier benaderen, andere groepen hebben andere soort informatie nodig. Niet iedereen kan op dezelfde manier benaderd worden,” zegt de bewindsman die eraan toevoegt dat de regering zich daar ook van bewust is.
Hij laat optekenen dat tijdens een meeting met PAHO-directeur, Carissa Etienne, deze functionaris een aantal factoren heeft opgesomd waarom mensen zich niet laten vaccineren. Minister Ramadhin: “Het gaat hier het meest om misinformatie, angst voor ongeneeslijke ziekten, peer pressure of geloofsovertuigingen.” De bewindsman erkent dat deze factoren ook leven onder de Surinaamse bevolking. Hij meent dat het identificeren van deze groepen en hen de juiste informatie verschaffen, ertoe zal bijdragen dat de bewustwording verder opgang gebracht wordt.
Om de vaccinatiedrempel te verlagen, zal de overheid samen met het Regionale Gezondheidsdienst (RGD) de vaccinatiecampagne dichterbij huis brengen. Dit om meer mensen te motiveren om te vaccineren. Verder zullen artsen en ziekenhuisdirecteuren informatie, van de verschillende zorginstellingen, eerstehands moeten uitleggen aan de samenleving. Dit zal via persconferenties moeten gebeuren, waarbij de toenemende druk op de zorg geïllustreerd wordt.