Meer honden en katten over straat door COVID-19-pandemie

In het jaar 2020 is de populatie van honden en katten toegenomen, omdat er geen sterilisatieprojecten werden uitgevoerd. De reden voor het niet uitvoeren van deze projecten kwam door de COVID-19-pandemie. Volgens Nancy Lieuw-A-Joe, voorzitter en oprichter van Stichting Sniff de Su, kan een bepaalde groep in de samenleving de sterilisatie niet betalen.
Lieuw-A-Joe geeft ook aan dat er geen nieuwe wetgeving gemaakt moet worden voor dierenbescherming in Suriname. Er zou gewerkt moeten worden aan het handhaven van de bestaande wet. Het ministerie van Justitie en Politie is de wethouder die controle dient uit te voeren op overtreders van de wet.
Volgens dierenarts Julia Olf-Hovens, moet er nog veel meer gebeuren in Suriname op het gebied van dierenwelzijn. Personen dienen hun honden niet als bewaking te zien van hun omgeving, maar ook als lid van de familie. Er is een te groot overschot aan straathonden in Suriname. Vandaar dat zij ook voorstander is van het steriliseren en castreren van honden en katten.
Er moet nog een mindshift komen binnen de samenleving over het adopteren of aannemen van dieren zonder erbij stil te staan, dat de verzorging optimaal moet geschieden. Olf-Hovens, die haar eigen dierenpraktijk heeft op Commewijne, probeert de samenleving er steeds op te wijzen dat reguliere bezoeken brengen aan de dierenarts goed is voor de huisdieren. Ook huisdieren dienen gevaccineerd te worden tegen ziektes.
Dierenliefhebber Linda Wagiso, geeft aan dat mensen dieren met veel meer liefde moeten behandelen. Wagiso kan niet zonder haar hondjes, die zij beschouwt als haar kinderen. Zij hoopt dat meer Surinamers beter zullen zorgen voor hun huisdieren.