Meer doen in strijd tegen moedersterfte

10/09/2020 04:04 – Aidy Pinas-Agodeba

: simavi.nl  
PARAMARIBO – Hoewel de overheid in de voorbije maanden maatregelen heeft genomen om het hoge moedersterftecijfer terug te dringen, is ze er nog lang niet. In 2018 behoorde Suriname volgens de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) met een geschatte moedersterfte van 155 per 100.000 levendgeboren kinderen bij de topvier met de hoogste moedersterfte in de regio.
“Hoewel het langer duurt dan ik gehoopt had, is er toch wel wat gebeurd sinds ik in december 2018 in een artikel aandacht heb gevraagd voor de hoge moedersterfte in Suriname”, zegt Manodj Hindori, directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, tegen de Ware Tijd. In februari dit jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid met ondersteuning van de Paho een commissie geïnstalleerd om beleid voor aanpak van dit probleem te maken en toe te zien bij de uitvoering van maatregelen. Ook heeft het ministerie de ‘Gezondheid van moeder en nieuwgeborenen-strategie voor de periode 2021-2025’ geformuleerd. Julia Terborg, een arts die hieraan heeft meegewerkt, zegt dat “voor zover ik weet deze strategie nog niet formeel is aangenomen”. “Ik hoop dat dit snel zal geschieden”, reageert ze tegenover de Ware Tijd.
Moedersterfte kan niet alleen vanuit een instelling worden aangepakt, maar moet collectief gebeuren. Hindori stelt dat iedere instelling elk geval moet onderzoeken, waardoor de onderliggende doodsoorzaken kunnen worden achterhaald. Hieruit kan lering worden getrokken en kunnen preventieve maatregelen worden genomen. “Moedersterfte terugdringen is niet alleen een medische aangelegenheid. Er spelen ook sociaal-economische factoren, zoals ziektekostenverzekering, geografische ligging, afstand tot acute medische zorg, scholing en armoede.” Een multi-sectorale aanpak is daarom noodzakelijk en dit onderwerp moet hoog op de nationale agenda worden geplaatst.
Met de corona-epidemie is alles volgens hem een grotere uitdaging geworden. De landelijke zorgcapaciteit is nu vooral daarop gericht. De beperkte mogelijkheden, menskracht en geld worden vooral hiervoor ingezet. “Dus ik kan me voorstellen dat er nu misschien minder aandacht is voor het terugdringen van moedersterfte. Toch zou ik pleiten om moedersterfte aandacht te blijven geven, want het is niet meer van deze tijd dat een vrouw wegens haar zwangerschap of het baren van een kind komt te overlijden. Dit moeten wij als samenleving niet meer accepteren”, zegt Hindori.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname