Medische Zending zit met tekort van tien artsen

18/10/2021 00:00

-
Samuel Wens

Een gezondheidsassistent (GZA) te werk bij een MZ-polikliniek in de regio Boven-Suriname. GZA’s nemen steeds meer op zich door het tekort aan artsen.
: dWT Archief
 

BOVEN-SURINAME –
Door het vertrek van de Cubaanse artsen in september uit ons land, is er een flink tekort aan artsen ontstaan binnen de Medische Zending. De MZ verzorgt de gezondheidszorg in het gehele binnenland. “Wij hebben nog tien resortsartsen nodig,” zegt MZ-medisch directeur Maureen van Dijk-Wijngaarde. “In een resort heeft een arts de leiding verspreid met meerdere poliklinieken en een hoofdpoli.”

Door de onderbezetting en omdat het nog niet is gelukt
Surinaamse artsen aan te trekken voor de MZ, werken momenteel
gezondheidsassistenten (GZA’s) onder supervisie van een
regiocoördinator. “De Cubaanse artsen waren door de lokale
gemeenschappen geaccepteerd”, vertelt Van Dijk-Wijngaarde.

“Zij spraken hun taal en waren bekend met het primary
health-systeem, de preventieve zorg van MZ. De Cubaanse artsen
hebben dat geleerd in hun land. En ze wisten te overleggen met
zowel met de lokale bewoners als de dignitarissen. Zij hadden zich
ingeburgerd.”

De twee polihoofden Arend Zandveld van Laduani en Ernie
Esperansie van Debike zijn beiden het er over eens dat de Cubaanse
artsen tijdens hun periode goed werk deden. “Het gemis is zeker
voelbaar, omdat wij samen hebben gewerkt”, zegt Zandveld. “De
lokale bewoners willen weten wanneer er weer artsen ter beschikking
zullen zijn in de poliklinieken.”

Niet geïnformeerd

Kapitein Danny Jeroe zegt verrast te zijn met het vertrek van de
Cubaanse artsen uit zijn dorp Pokigron. “Wij werden toen door
Volksgezondheid in een krutu geïnformeerd over de komst
van een artsenechtpaar voor de poli in het dorp. Hun vertrek en
vervanging is nog steeds niet officieel aan het dorpsbestuur
kenbaar gemaakt”, zegt Jeroe.

Ook districtscommissaris Frits Dinge van bestuursressort
Boven-Suriname zegt officieel niet op de hoogte te zijn over het
vertrek van de artsen. Volgens de dc is de medische zorg in zijn
bestuursressort niet wat het wezen moet. “Behalve dat de
poliklinieken niet beschikken over artsen, is er ook geen
ziekenauto voor ziekentransport. Er staat een gebouw te Atjoni als
ziekenhuis maar het staat er verlaten bij.”

Edwien Noordzee is  belast met de coördinatie van de
‘Cubaanse Missie’ op het ministerie van Volksgezondheid. Hij
constateert dat door het vertrek van de artsen veel medische
behandelmogelijkheden nu weg komen te vallen. “Personen in de
dorpen die de hoge vervoerskosten kunnen betalen, gaan voor
beterschap naar de stad en de anderen blijven in de dorpen.”


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen