Medici en deskundigen willen twee weken lockdown

Medici en deskundigen willen dat er een lockdown is van twee weken. Het gaat erom dat de samenleving gedurende twee weken wordt beschermd, zei president Chan Santokhi gisteren in De Nationale Assemblee. Hij legde uit dat de regering gesprekken heeft gevoerd met meer belangengroepen dan alleen de medische sector. Er is momenteel sprake van een verminderde productie in het land.
Het staatshoofd voerde verder aan dat er ook een toename is van de werkloosheid en armoede onder de bevolking. Verder is er ook een toename van stress, die gepaard gaat met sociaal psychologische gevolgen. Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven zijn geen voorstander van een totale lockdown, zei Santokhi.
Het nemen van maatregelen waarbij mensen thuisblijven heeft bewezen effectief te zijn in het terugdringen van COVID-19. De president gaf verder aan dat met betrekking tot dit aspect er misstanden zijn. Hij merkte op dat er telefoontjes binnenkomen van personen, die klagen dat ze niet te lang in huis kunnen blijven, het vakantie is en te warm is.
De bedoeling van thuisblijven is om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk sociaal contact is. Het staatshoofd lichte toe dat de mensen niet per se alleen in het huis hoeven te blijven, maar dat men ook het erf op mag.
Totale lockdown weekendEr is voor een totale lockdown in het weekend gekozen, omdat uit cijfers is gebleken dat de meeste sociale contacten in het weekend plaatsvinden. De president merkte op dat er nog steeds heel wat activiteiten ontplooid worden, die het sociaal contact bevorderen.
“Als het geen huisfeestje is, is het een groot feest. Dit kunnen we niet hebben,” zei hij. Opmerkingen zoals “men gaat dan door het week feesten”, duiden volgens Santokhi aan hoe de mensen nog steeds onverantwoordelijk omgaan met COVID-19.
De president benadrukte dat de maatregelen er niet zijn om mensen te verbieden om pret te hebben en de vrijheid van personen te beperken. Integendeel zijn de maatregelen er om de mensen te beschermen. Als personen nog steeds aan feesten denken, dan betekent dit dat men nog steeds onvoldoende bewust is waarom de regering maatregelen treft. Naast het beschermen van de burgers wil de regering geen situatie hebben, waarbij de medische sector de werkdruk niet meer aankan.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald