Media nu welkom; regering komt terug op haar schreden

De regering is teruggekomen op haar schreden en heeft de media alsnog uitgenodigd om de installatie van de districtscommissarissen (dc’s) te verslaan. Hiermee wordt respect getoond voor de media die gezien wordt als “een waardige partner”, stelt de Communicatie Dienst Suriname. De installatie vindt vanmiddag om 16.30 uur plaats, nu in de Congreshal in plaats van het presidentieel paleis. De pers is uitgenodigd namens president Chan Santokhi. 

“In deze tijd waarbij wij geconfronteerd worden met de uitdagingen die Covid-19 met zich meebrengt is het zaak constant balans te vinden. Voortgang van dagelijkse processen en onderwerping aan aangepaste Covid-19 regelgeving brengt maar al te vaak een spanningsveld. Dit spanningsveld heeft voor een misconceptie gezorgd bij sommige delen van de vrije pers.
De aanhef van alle communicatie stelt echter dat van onze kant uit de pers wordt gezien als een waardige partner. Het is dan ook in die sfeer dat de installatie van de districtscommissarissen is verplaats naar de congreshal alwaar elk mediahuis en aan hen verwante entiteit welkom is.

Als waarachtige partner geven wij ook aan dat het CDS een opendeurbeleid voert. Enig misnoegen en of commentaar mag voor een vlotte communicatie rechtstreeks naar ons toe via de geëigende kanalen. Dit om te voorkomen dat boodschappen naar de regering of diens communicatiedienst toe, via de pers, dus een langere weg worden geformuleerd. 
Transparant en met inachtneming van zowel uw gezondheid als uw recht tot nieuws vergaren verblijven,” staat in een verklaring. 

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com