Medewerkers Kabinet van de President niet blij met stopzetting kabinetstoelage

Medewerkers van het Kabinet van de President zijn verrast met de abrupte stopzetting van de kabinetstoelage door president Chan Santokhi. Enkele medewerkers hebben hun misnoegen geuit tegenover Suriname Herald. Zij beweren verrast te zijn met deze maatregel van het staatshoofd. Wat voor hen vreemd is, is dat deze maatregel zonder een degelijke onderbouwing per direct is stopgezet.
“Het is voor ons allen een complete verassing geweest, omdat geen van ons hierop was voorbereid.” De medewerkers zouden het op prijs stellen als de president deze toelage binnen een bepaalde tijd had afgebouwd. Volgens hen is er onder geen enkele voorwaarde rekening gehouden met de financiële positie van de groep. Twee van de personeelsleden hebben hun loonstroken laten zien. Hieruit blijkt dat zij tussen de SRD 1.000 en 2.000 hebben moeten inleveren.
PlanningEen andere bezorgde medewerker zegt dat zij verplichtingen heeft bij de bank, die zij maandelijks moet aflossen. Zij vraagt zich net als haar collega’s af wie hen hierin tegemoet zal komen. De groep had verwacht dat de president hen eerst zou aanhoren, voordat hij tot deze stap was overgegaan. Volgens de medewerkers hebben zij het net als andere Surinamers ook moeilijk.
Zij zijn van plan om deze week nog een brief richten aan het staatshoofd om hem te vragen zijn besluit te heroverwegen. De kabinetstoelage is indertijd gegeven, omdat medewerkers geen overwerk mochten inboeken. Daarnaast mochten medewerkers per maand niet meer dan dertig uren aan overwerk hebben. Er is toen voor dit systeem gekozen, vanwege het feit dat de personeelsleden ook buiten de normale werktijden beschikbaar moeten zijn. De toelage was 50 procent van het salaris van de ambtenaren.
OverwerkDe medewerkers willen weten wat er zal gebeuren, aangezien de kabinetstoelage is stopgezet. Zij vragen zich af of zij nu buiten werktijd weer overwerk kunnen inboeken. Wat nog komt bij kijken is dat zij pas na maanden, vanwege de administratieve rompslomp bij de overheid, over hun overwerkvergoeding kunnen beschikken.
President Santokhi heeft per presidentieel besluit de toelage stopgezet in verband met de bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd. Deze maatregel is van toepassing bij het Directoraat Nationale Veiligheid en de Communicatiedienst Suriname, voorheen het Nationaal Informatie Instituut (NII).

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald