Medewerkers EBS en Melkcentrale positief getest op COVID-19-virus

Er zijn bij zowel de Energiebedrijven Suriname (EBS) als de Melkcentrale personen positief getest op het coronavirus. Dit hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Bij de EBS gaat het om personen die onder andere assistentie verlenen bij storingen. Dit heeft tot gevolg dat delen van de organisatie volgens de gezondheidszorgprotocollen van onder andere het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) zijn geïsoleerd.
Een ander deel van medewerkers van deze afdelingen is uit voorzorg in thuisquarantaine geplaatst. De EBS blijft de diensten ten behoeve van de energievoorziening voortzetten, echter met technici van andere divisies. Daarom vraagt de bedrijfsleiding begrip voor eventuele langere responstijden voor wat betreft diensten zoals storingen, spanningsklachten en nieuwe aansluitingen.
Benadrukt wordt dat de overige dienstverlening zoals de kassa’s, 175 klantenservice en gaslevering normaal voortgang vinden, met de daarbij behorende COVID-19-preventieve maatregelen.
Bij de Melkcentrale gaat het om twee personen van de marketing en salesafdeling, die positief zijn getest. De veiligheid van klanten en medewerkers is prioriteit, vandaar dat het bedrijf zich houdt aan strikte kwaliteitscontroles en hygiënische procedures. Intussen zijn de locaties ontsmet.
Om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te garanderen en zeker te zijn van de veiligheid van alle medewerkers en consumenten, zullen de reeds gehanteerde COVID-19-maatregelen waar nodig worden aangescherpt.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald