Medewerkers AZP vrezen coronabesmetting

01/09/2020 09:59 – Ivan Cairo
AZP-directeur Claudia Marica-Redan zegt dat het ziekenhuis er alles aan doet om de veiligheid van patiënten en personeel te garanderen. : AZP  
PARAMARIBO – Verplegend personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vreest besmet te raken met het gevreesde Covid-19. De afgelopen weken zijn onder medewerkers en patiënten besmettingsgevallen geconstateerd.
Medewerkers van vooral de afdeling Neurologie vinden dat de directie onvoldoende doet om het risico op besmetting te minimaliseren. Zo werden patiënten op een kamer gehouden nadat een vrouw die ook daar werd verpleegd was overleden en naar achteraf is gebleken het virus onder de leden had. “Pas de volgende dag werd die kamer gereinigd, terwijl we ook gewoon daarin moesten blijven werken”, zegt een medewerker.
De Ware Tijd wordt voorgehouden dat de afgelopen zes weken acht medewerkers en zeven patiënten op de afdeling Neurologie positief zijn getest op het virus. Of de besmettingen in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden is niet duidelijk. AZP-directeur Claudia Marica-Redan bevestigt dat personeel besmet is geraakt. “AZP heeft sinds enige tijd te maken met positieve medewerkers. Ter begeleiding van het zorgpersoneel en overige medewerkers zijn er specifieke zorgprotocollen in werking. Ook het veilig werken wordt dagelijks gemonitord door de verschillende audit teams”, zegt de directeur.
Echter, het personeel vindt dat er veel meer gedaan zou moeten worden. De medewerkers beklagen zich erover dat terwijl al enkele besmettingen waren vastgesteld ze gewoon moesten blijven doorwerken. “De opnames gingen gewoon door en patiënten worden niet getest vóór opname”, stelt een personeelslid. “Pas bij koorts wordt er geswabt en de leiding blijft zeggen ‘let op jezelf, als je klachten hebt laat je testen'”, voegt de bezorgde medewerker eraan toe.
Marica-Redan stelt dat het ziekenhuis de laatste tijd ook te maken krijgt met patiënten die in het begin nog geen Covid-19-symptomen vertoonden, maar op een later moment positief bleken te zijn. Om verergering van de situatie te voorkomen zijn er maatregelen getroffen. Zo wordt bezoek van buiten beperkt of waar nodig stopgezet.
Op andere afdelingen waar er een tekort is aan personeel vinden alleen spoedopnames plaats. “Helaas kunnen wij niet alle patiënten naar andere ziekenhuizen verwijzen”, verzucht de AZP-directeur. Het personeel heeft intussen beschermingsmiddelen gekregen zoals mond/neuskapjes en beschermende kleding. Echter, de jasjes kunnen niet onder alle omstandigheden worden gedragen, wordt beweerd.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname