Mathoera: Vrouw-zijn moet geen belemmering zijn

Er geen wet die vrouwen belemmert om leidinggevende posities in te vullen. In Suriname is het plaatsen van vrouwen in veiligheidsinstituten geen juridische kwestie. Dat zei minister Krishna Mathoera van Defensie tijdens een virtuele paneldiscussie ‘Promoting a Broader Participation of Women in Peace and Security in the Americas’.De discussie draaide om de belangrijke rol die vrouwen vervullen bij het onderhouden van vrede en veiligheid binnen de internationale gemeenschap. Het moet volgens minister Mathoera duidelijk zijn dat de regels binnen de Defensieorganisatie niet discriminatoir zijn en helemaal geen beperkingen opleggen aan het vrouwelijk personeel. In voorgaande jaren hebben vrouwen een leidende rol vervuld bij diverse veiligheidsinstituten. “We streven in Suriname naar gendergelijkheid en sterke instituten. Als deel van deze regering kan ik u verzekeren dat wij onze vrouwen zullen blijven aanmoedigen.”Een van de obstakel waar vrouwen tegen aankijken is de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen, vooral binnen het leger waar met een hiërarchie wordt gewerkt. Er is volgens Mathoera geen acceptatie voor de ontwikkeling van de vrouw, waardoor zij in de meeste gevallen wordt tegengewerkt of ontmoedigd. De mindset bij de mannelijke collega’s is dat vrouwen thuis horen, omdat zij vinden dat de vrouw fysiek en psychisch niet in staat is moeilijke en stressvolle problemen te overbruggen.Vrouwen met kinderen hebben het echter nog moeilijker; vooral wanneer zij tot late uren moeten werken of op dienstreis moeten. Volgens Mathoera moet er een mindshift komen waarbij vrouwen niet alleen hun kennis hoeven te tonen, zoals dat nu in andere sectoren gebeurd, maar ook de kans krijgen om hun moed en kracht te wijzen in de leiding. Ook mannen moeten hierover geïnformeerd worden en moet er een platform voor vrouwelijke leiders komen waar zij hun ervaringen kunnen delen met andere vrouwen, meisjes, mannen en jongens. Hierdoor kunnen ook de mannen zien waartoe de vrouwen in staat zijn.“Vrouwen moeten blijven tonen dat het vrouw zijn nooit een belemmering moet vormen om succes te bereiken of iets uitzonderlijks te kunnen doen. Zij moeten zich nooit laten ontmoedigen door negativiteit en ondermijning. Concentreer je op je doelen. Laat ontmoediging en vooroordelen juist een inspiratie zijn om harder te werken in het bereiken van je doelen”, aldus Mathoera. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com