Mathoera nieuwe directeur NJI en Bhaggoe onderdirecteur

Karishma Mathoera is benoemd tot directeur van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) en Mitesh Bhaggoe is de nieuwe onderdirecteur. De overdracht heeft plaatsgevonden op 14 december 2020 onder toezicht van minister Rishma Kuldipsingh en overige directieleden van het ministerie.

De scheidende onderdirecteur van het NJI, Ifuel Alberg, heeft namens de gewezen directeur van het NJI, Meriam Asodanoe, dank uitgebracht aan het personeel voor de goede samenwerking en hoopt deze te continueren onder de nieuwe leiding. Alberg heeft aangegeven zijn volle ondersteuning te geven aan de nieuwe directie en samen te werken aan het succes voor de jongeren.

Mathoera merkte op dat het Nationaal Jeugdparlement (NJP), dat valt onder de vleugels van het NJI, een turbulente periode achter de rug heeft, maar al met al geloof heeft in het bestuur en de samenwerking van haar nieuw team. Zij deelde mee dat er een evaluatie komt zodat het beleid aangepast kan worden waar nodig.  Met de ondersteuning vanuit het ministerie heeft Mathoera aangegeven zich in te zetten naar verwachtingen en zorg te dragen voor een betere participatie van jongeren en de aanpak van de jeugdproblematiek.

Minister Kuldipsingh heeft de gewezen directie bedankt voor het werk dat verricht is. Zij heeft een verzoek gedaan aan hen om hun bijdrage te blijven leveren, vooral het delen van de opgedane kennis en ervaring, meldt de Communicatie Dienst Suriname. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com