Mathoera geschokt door verfoeilijke daad militairen

Het ministerie van Defensie bevestigt dat vier militairen zijn aangehouden voor het plegen van zeer ernstige strafbare feiten, waaronder verkrachting. Minister Krishna Mathoera van Defensie is geschokt en reageert met afschuw dat haar  medewerkers zich schuldig hebben gemaakt zulke handelingen. Dit gedrag is niet acceptabel.

Er is aangifte bij de politie gedaan, waarna de zaak is overgedragen aan de Militaire Politie die de verdachten dan in verzekering heeft gesteld. “De strafbare feiten waarvan ze worden verdacht zijn zeer ernstig en het vult Defensie met afschuw dat haar medewerkers deel zijn van zulke ernstige misdrijven. Dit past helemaal niet in de kernwaarden, integriteitscodes en het gedrag dat van militairen wordt verwacht. Wij zullen alvast conform de wetgeving deze militairen administratief uit hun ambt schorsen. Indien de gepleegde strafbare feiten inderdaad op waarheid berusten, zullen wij er ook niet voor schromen om de meest ernstige tuchtstraf toe te passen”, benadrukt de bewindsvrouw. 

Mathoera voegt eraan toe dat dit soort handelingen van militairen totaal afwijkt van het beleid van het ministerie. De minister laat tegenover de Communicatiedienst Suriname optekenen dat het gehele integriteitsbeleid in de komende tijd zal worden aangescherpt, terwijl er ook een bewustwording komt over kernwaarden.

………… (Star)


Lees verder

Bron: .com