Mathoera bespreekt prioriteiten en uitdagingen veiligheid met admiraal Faller

“Het bezoek van admiraal Craig Stephen Faller van de Verenigde Staten van Amerika (VS) aan Suriname benadrukt de lange defensie-coöperatie en het partnerschap tussen Suriname en Amerika.” De reactie van minister Krishna Mathoera van Defensie op het eendaagse bezoek van deze hooggeplaatste militair, commandant van ‘the US Southern Command’, aan Suriname. Tijdens zijn bezoek, vandaag, heeft de functionaris een bezoek gebracht aan het ministerie van Defensie, het Nationaal Leger (NL) en president Chan Santokhi.
Het was volgens de bewindsvrouw een goed moment om Faller persoonlijk te bedanken voor de ondersteuning op onder andere het gebied van capaciteitsversterking en de ondersteuning aan het NL. Van dit bezoek is meteen gebruikgemaakt van de gelegenheid om enkele prioriteiten en uitdagingen op het gebied van veiligheid te bespreken. Vanuit Suriname is gevraagd om de defensiesamenwerking uit te breiden.
Empowerment vrouwenEr is ook ondersteuning in de empowerment van vrouwen gevraagd om hen de mogelijkheid te geven topfuncties binnen het leger te bekleden. Tijdens de ontmoeting tussen de bewindsvrouw en de Amerikaanse functionaris zijn overeenkomsten, die al getekend waren, verder geïmplementeerd, waaronder de maritieme overeenkomst tussen Suriname en Amerika.
Er zal meer inhoud en uitvoering gegeven worden aan concrete acties en plannen om daadwerkelijk de veiligheid op een hoger niveau te brengen. Verder zijn ook enkele nieuwe overeenkomsten aangeboden op het gebied van informatie-uitwisseling. Suriname zal ondersteuning krijgen van de VS voor wat betreft een Vessel Monitoring Programma om de illegale visserij tegen te gaan.
DonatieFaller benadrukte dat Suriname een belangrijke, maar bovenal zeer gewaardeerde veiligheidspartner is in de regio. “Wij hebben vandaag gewichtige veiligheidsvraagstukken kunnen bespreken. Ik spreek bijzondere dank uit aan het staatshoofd en de minister van Defensie en haar team voor dit succes.”
Suriname is een gewaardeerde buur, gerespecteerde partner en betrouwbare vriend. Dit bezoek is een cruciale stap voorwaarts in ons duurzaam partnerschap. De defensiesamenwerking tussen Suriname en de VS is historisch en gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen,” zei Faller.
Hij heeft aangekaart dat de aanhoudende coronapandemie ook invloed heeft op verschillende aspecten van veiligheid in de regio. De ‘Southern Command’ heeft daarom gemeend om de regio te ondersteunen en te voorzien van medisch apparatuur en additionele tools om COVID-19 beheersbaar te houden.
President Santokhi en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ontvingen medisch apparatuur, die ongeveer US$ 600.000 waard is. “COVID-19 heeft ons alleen maar geleerd hoe belangrijk het is om samen te werken,” accentueerde Faller.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald