Matchmaking volgens Hindoe levenswijze

18/04/2021 12:06

-
Audry Wajwakana

Rituelen bij een hindoehuwelijk. Bhagwan Gangaram Panday adviseert dat Hindoes met elkaar trouwen om problemen door cultuurverschillen te minimaliseren.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
In het buitenland is speeddaten vrij normaal. Daarbij kunnen vrijgezellen elkaar enkele minuten face-to-face te spreken. In Suriname is deze trend, voor zover bekend, er nog niet echt, maar er schijnt behoefte te zijn. Vooral onder de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap, waar het volgens Vikas Ramsaroep van de Nederlandse datingssite DesiSingles nog een taboe is om er openlijk voor uit te komen dat iemand op zoek is naar een partner.

Dat jongelui van Hindostaanse komaf niet altijd even makkelijk
in contact komen met elkaar voor een duurzame relatie, erkennen
Bhagwan Gangaram Panday en Radjen Baldew van stichting Organisatie
Hindoe Media (OHM). Zij zijn de initiatiefnemers van de eerste
Saathi Milan in 2014. Dat is een ontmoetingsbijeenkomst voor single
jongeren van twintig tot veertig jaar om te kijken of ze hun match
zo konden vinden. De achterliggende gedachte bij het event was dat
de organisatie ‘good lifestyle’ volgens het hindoeïsme
stimuleerde.

De praktijk wijst volgens Gangaram Panday uit dat de
traditionele huwelijken, zoals die vroeger werden gesloten en eigen
partnerkeuze niet altijd werken. “Statistieken hebben aangetoond
dat het aantal echtscheidingen bij eigen partnerkeuze het hoogst is
en het aantal gezinsproblemen (zelfdoding, huiselijk geweld) meer
voorkomen bij de geregelde huwelijken. Bij het laatste bleef het
koppel vaak nog bij elkaar vanwege de familie eer”, zegt Gangaram
Panday. Wat volgens hem wel werkt zijn de stimulated
marriages, waar een familielid het sein geeft aan een single
man om een single vrouw van wie haar achtergrond al gecheckt is, te
benaderen. “Dit systeem komt niet alleen voor bij Hindoes, maar bij
alle Oosterse volken”, zegt Gangaram Panday.

Boot missen

Doordat jongeren ervoor kiezen om eerst carrière te maken,
voordat ze zich aan een huwelijk binden kan het gebeuren dat ze op
latere leeftijd zonder partner komen te zitten. “Met name
carrièrevrouwen”, specificeert Gangaram Panday. “Maar doordat de
mannen minder lang doorstuderen dan de vrouwen wordt de markt van
capabele mannen – dus mannen van hetzelfde niveau als de vrouw –
kleiner. Daardoor kan zo’n vrouw haar match niet vinden. Wat wij
ouders daarom adviseren is om met hun kinderen te praten als ze
tussen de twintig en 25 zijn, om terwijl ze studeren ook aanstalten
te maken om een partner te vinden, zodat beiden samengaan”, zegt
Gangaram Panday. Dit advies is ook bedoeld om een groot
leeftijdsverschil tussen man en vrouw te voorkomen, omdat dat ook
een oorzaak is van botsingen in een relatie.

Socioloog Kirtie Algoe beaamt dat een educatiekloof tussen man
en vrouw in maatschappelijk opzicht voor veel uitdagingen zorgt. Ze
geeft aan dat het niet alleen bij de Hindostaanse gemeenschap
voorkomt, maar ook in het algemeen. De uitdagingen waarop ze doelt
hebben meer betrekking op traditionele opvattingen over de
man-vrouwrelatie, mannelijk- en vrouwelijkheid. “De vraag is of we
bereid zijn om die traditionele opvattingen aan te passen en te
matchen met wat de realiteit ons biedt.” Uit haar eigen waarneming
en omgeving heeft ze meegemaakt dat hooggeschoolden, maar ook
gescheiden vrouwen niet makkelijk aan een nieuwe partner komen.
Speeddaten kan volgens haar een optie zijn.

Behoefte

OHM heeft tussen 2014 en 2019 drie bijeenkomsten voor ongehuwde
hindoejongeren georganiseerd. De organisatie kreeg tussen de zestig
en negentig deelnemers. Daardoor trekt Gangaram Panday de conclusie
dat er enorme behoefte is aan deze activiteit. Ook de
datingorganisatie die Ramsaroep met zijn echtgenote en twee andere
koppels in Nederland heeft opgericht geniet enorme belangstelling.
Zijn organisatie is niet de enige, maar hij is wel één van de
weinige die als doelgroep heeft Hindostaanse vrijgezellen. “Er is
behoefte om iemand met dezelfde etnische of culturele achtergrond
te leren kennen”, zegt Ramsaroep.

Dat de doelgroep hindoejongeren zijn, heeft volgens Gangaram
Panday meer te maken met de levensstijl van een Hindoe. “Binnen het
hindoeïsme geldt voor een groot deel een veganistisch of
vegetarisch eetpatroon. Het vergt een grote aanpassing in het leven
als je voor een familie kiest die niet zonder vlees kan.
Geestelijken adviseren daarom soort zoekt soort”, zegt Gangaram
Panday.

Zorgen

De decadentie van de maatschappij zoals toenemende suïcide
gevallen, incomplete gezinnen waar de kinderen de dupe van worden,
criminaliteit en nog meer, baren het bestuur van OHM zorgen.
Gangaram Panday: “OHM probeert op diverse vlakken met als fundament
het hindoeïsme een healthy lifestyle, goede voeding, dans,
muziek, yoga, goed huwelijk, de heilige sacramenten respecteren en
goed doen te stimuleren. We proberen een brug te vormen tussen
enerzijds het oude systeem van de geestelijken en anderzijds
sociale media door deze voorlichting te brengen. De pandit werkt
nog steeds met het sanskriet en wij zoeken de vertaling … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname