MAS communiceert slecht over baggerwerkzaamheden

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), communiceert naar verluidt, bar slecht met de scheepsagenten over de baggerwerkzaamheden en de status van het project. Tot op heden zijn er geen meldingen gedaan door rederijen die een diepgang verbeteringen bij in- en uitgaande schepen hebben geconstateerd.  De enige update die de MAS heeft gedeeld, staat op haar website, namelijk dat tot vandaag, woensdag 16 september baggerwerkzaamheden plaatsvinden in de monding van de Surinamerivier. Ook staat op de website, dat van 9 t/m 16 september 2020, er langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Kuldipsingh Port Facility, baggerwerkzaamheden werden verricht door de baggervaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006. De werkzaamheden werden dag en nacht uitgevoerd en de baggervaartuigen waren tijdens het baggeren, beperkt manoeuvreerbaar.
Het gebaggerd materiaal zal vervolgens aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul worden gedumpt. De redactie van De West heeft deze week foto’s ontvangen van de baggervaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006 nabij de monding, en was zeer benieuwd of er inmiddels resultaten zijn geboekt die vermeldingswaardig zijn.
Betalen voor gebruik vaargeul
Op 11 maart jongstleden had de voormalige minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vidjai Chotkan, een brief gestuurd naar het bedrijfsleven, waarbij hij hem in kennis stelt van de ‘Beschikking vaststelling vergoeding gebruik’ van de vaargeul. In het schrijven staat dat ingaande 1 juni 2020, een vergoeding van USD 6,25 per metric ton of gedeelte daarvan in rekening gebracht zou worden voor de geloste en ingenomen lading. Vervolgens werd dit besluit on hold gezet, omdat het bedrijfsleven het niet eens was met deze maatregel vanwege het kostenverhogende effect op de consument.
Reactie VSB
Op 7 mei 2020 had de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) gereageerd op het schrijven van de minister van OWT&C. In haar reactie had de VSB aangegeven, dat zij in overleg met haar maritiem gerelateerde leden, een schatting had opgesteld in tabelvorm van geloste en ingenomen per/ton ladingen in 2019, zodat OWT&C en de MAS een algeheel beeld hebben welke extra kosten erbij komen kijken voor de importeur, exporteur en als laatste de consument. Op basis van deze tabel werd de berekening gemaakt van een minimale weergave van 1,653,056 metric ton dat over het jaar 2019 binnen is gekomen. Minimaal omdat er geen bulkcijfers beschikbaar waren van zand, grind, rondhout. De berekening van de VSB op basis van deze cijfers, kwam op USD 15,029,515.63 over 2019. Indien deze over een periode van 5 jaar zou worden berekend, dan zullen de inkomsten grof neerkomen op USD 75,147,578.13. Gezien de kosten van het baggerproject geraamd waren op USD 56 miljoen, kan er gerust gesteld worden dat de MAS extra inkomsten van USD 19,147,578.13 zal innen over de periode van 5 jaar van het baggerproject. Het bedrijfsleven en de maritieme stakeholders gaven te kennen, dat zij voorstanders zijn van de baggerwerkzaamheden, omdat die “Business critical” zijn voor de Surinaamse economie.
The post MAS communiceert slecht over baggerwerkzaamheden appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname