‘Marrons hebben strijd geleverd voor menselijke waardigheid’

10/10/2021 11:45

-
Van onze redactie

Kapitein Pinas Espee van Sambedoemie brengt zondag het plengoffer uit aan de voorouders der Aucaners voor hun geleverde vrijheidsstrijd. Hij wordt geflankeerd door de kapiteins Miranda Amijerie van Benanoe en Efisatang Bodie van Benanoe.
: Iwan Brave
 

PARAMARIBO –
Op de Dag der Marrons zondag memoreert president Chandrikpersad Santokhi in zijn boodschap aan de natie dat de marrons niet alleen strijd hebben geleverd tegen onrecht. “Tegelijkertijd, hebben ze ook een strijd geleverd voor de erkenning van de menselijke waardigheid. Nu moeten wij een strijd leveren voor de wettelijke erkenning van de grondenrechten van de marrons en inheemsen. Zonder strijd, geen overwinning!”

De president meldt dat de regering de gemeenschappelijke strijd,
tegen elke vorm van slavernij, zal voortzetten. “We moeten ervoor
zorgen dat alle mensen in waardigheid en gerechtigheid leven.
Slavernij behoort tot de meest afschuwelijke uitingen van
menselijke wreedheden in de geschiedenis. Laat ik mijn overtuiging
herhalen, dat menselijke waardigheid centraal staat in ons
regeringsbeleid. En als president garandeer ik u dat ik geen enkele
vorm van slavernij zal dulden. Zoals de zerotolerantie voor de
grensoverschrijdende misdaad geldt, geldt zerotolerantie ook voor
de slavernij.”

Santokhi meldt dat we vandaag opnieuw hulde brengen aan de
vrijheidsstrijders, voor hun veerkracht in het licht van
onderdrukking, en hun vastberadenheid. “Zij hadden de moed om
onderdrukking te weerstaan, door middel van eenheid van doel en
kracht van saamhorigheid. Al zodanig, slaagden ze erin, om de
slaven die verspreid waren van verschillende stammen samen bijeen
te brengen voor één gemeenschappelijk doel: hun vrijheid van de
vijand herwinnen. Wij herinneren ons niet alleen de overheersing
van mensen tegen hun wil maar ook de onoverwinnelijke geest die de
onderdrukten ertoe bracht in opstand te komen.”

Santokhi: “Als president moet ik niet alleen het land dienen
maar ook de bromki dyari samenleving, dichterbij elkaar brengen.
Surinamer zijn betekent dat wij allen die hier wonen ongeacht
etniciteit, het multiculturele product zijn van dit prachtig land.
Na bijna 200 jaar gedeelde geschiedenis kunnen wij elkaar niet in
een etnisch hokje laten stoppen. Immers, als het goed gaat met
Suriname zal het ook goed gaan met jou.” De president meld ook dat
er nu nog in de wereld vormen zijn van onderdrukking en slavernij
waar tegen in opstand gekomen moet worden.


 
Tweet