Marronjongeren mogen niet gezien worden als ongemanierd

Trekkersgroep Kiya wil de jongeren van marron afkomst opnieuw opvoeden met de traditionele normen en waarden. Volgens de trekkersgroep zijn jongeren de afgelopen periode te vaak negatief belicht in de media en op social media kanalen. Kiya valt over een stukje opvoeding, die thuis begint. Niet omdat de tijden zijn veranderd moeten wij onze kinderen geen goede normen en waarden meegeven.
Ifna Vrede, kapitein van Nieuw Ganze, pleit voor respect naar elkaar toe. Zonder respect kan er geen goede cohesie zijn in een samenleving. Het initiatief is om vanaf nu de jongeren te mobiliseren om ze weer te vormen tot waardige burgers. Sprekers van verschillende marronachtergronden en organisaties willen door hun kennis en podium binnen de samenleving invloed hebben op de doelgroep.
Doordat cultuur dynamisch is kunnen wij er niet vanuit gaan om alle traditionele normen en waarden over te dragen aan onze kinderen. Volgens Soulamy Laurens, socioloog en parttime docent, is het nodig om te leren van de andere groepen in de samenleving om zo respect en liefde voor elkaar te kunnen kweken. “Wat niet vergeten mag worden is om onze pupillen de tools te geven van hoe een goede burger te zijn naar de rest van de samenleving toe,” zei Laurens.
Volgens Sylvia Jacobi, health educator, moeten het zelfrespect en de liefde gekweekt worden bij de jongeren. Zij moeten met trots kunnen zeggen wie ze zijn en vanwaar zij komen. “Jouw identiteit als marron is niet minder dan die van een ander,” zei ze.
André Dikan, ook lid van de trekkersgroep Kiya, wil dat jongeren de tijd nemen om zichzelf te ontdekken en gaan investeren in kennis. “Er is nog veel dat onze jongeren kunnen bereiken door ze tools aan te reiken die kunnen maken dat zij hun leven succesvol kunnen inrichten,” zei hij.
Dit initiatief zal niet het laatste zijn om de doelgroep te kunnen bereiken. Er zullen vaker momenten georganiseerd worden om de jongeren te inspireren om het beter te doen, maar ook betere keuzes te maken voor zichzelf.