Marlene Charlotte Vyent (71) Paramaribo 3-9-2020

Paramaribo 12 september 2020

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Psalm: 121: 1-2
 
Bedroefd maar met grote dankbaarheid in onze harten voor wat zij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat in de Here is ontslapen onze geliefde moeder, oma, zus, tante en groottante

Marlene Charlotte Vyent
geboren Paramaribo 1-6-1949overleden Paramaribo 3-9-2020

 
Op woensdag 16 september zal er een singi bakadina gehouden worden van 16.00 – 18.00 uur aan de
Mr. Jagernath Lachmonstraat 109
Registratie voor de singi bakandina kan op
maandag 14 september op het
mobielnr. 08644492
 
De crematie vindt op donderdag 17 september 2020 in besloten kring plaats
 
Gelet op de huidig geldende Covid-maatregelen zal a.d.h.v. de samenscholingsregeling op donderdag 17 september van 11.00 – 11.30 uur  gelegenheid worden geboden tot afscheid nemen en het tekenen van de condoleanceregister aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat 109
Mond- en Neuskap verplicht!
 

De nabestaanden:
Levenspartner: Johan Norah
Kinderen en kleinkinderen: 
                            Nancy Norah – Cerezo Hooghart
                            Romano Norah en vrouw
                            Patricia Norah – Manasse-Moani Hooghart

Vader: Frits Vyent (wijlen)
Moeder: Lucia Vyent-Kerseborn (wijlen)
Broers en zussen:   Mildred Vroom-Vyent en gezin (SUR)
                                  Alice Vyent (wijlen) en gezin (SUR/NA)
                                  Ethel Wirth-Vyent en gezin (NL/WA)
                                  Carmelita Vyent en gezin (NL) 
                                  Romeo Vyent (wijlen) en gezin (NL)
                                  John Vyent en gezin (SUR/NL)
                                  Irene Vyent en gezin (NL)
                                  Frits Vyent en gezin (SUR/NL/USA) 
                                  Marie Vyent (wijlen) en gezin (NL)
                                  Stanley Vyent en gezin (SUR)
                                  Shirley Vyent en gezin (USA/SUR) 

Waka boeng Marlene …
Je blijft voor eeuwig in onze harten, met een lach en een traan … 

Namens de nabestaanden:Familie: Norah en Vyent

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl