Marktonderzoek legt uitdagingen landbouwers bloot

De meest voorkomende uitdagingen waarmee Surinaamse landbouwers te maken krijgen zijn hoge prijzen van de nodige input, niet gegarandeerde afzet en onvoldoende afzetmogelijkheden. Deze problemen maken het de boeren moeilijk om doelen zoals toegang tot exportmogelijkheden en voldoende produceren om de lokale markt te voorzien van veilige en gezonde landbouwproducten, te bereiken. Deze informatie is gerold uit een marktonderzoek dat CareerIT AGRI eerder dit jaar heeft gehouden. CareerIT AGRI benadrukt dat de agrarische sector in Suriname vanwege haar potentie om het land uit de crisis te helpen, alle prioriteit verdient. Landbouwers zijn de hoofdproducenten van voedsel en een van de hoofdverantwoordelijken als het aankomt op voedselzekerheid en veiligheid. Zo kunnen landbouwers meehelpen aan de opbouw van een gezonde en welvarende samenleving. UitdagingenDe import van goedkopere landbouwproducten maakt het concurreren moeilijk. Enkele andere obstakels die de landbouwers ondervinden zijn onvoldoende teelttechnische kennis, gebrek aan efficiënte methoden voor gewasbescherming en gewasverzorging zoals bestrijden van ziektes en plagen en onkruid, te hoge rente bij leningen en slechte infrastructuur, zoals slechte waterhuishouding en wegen.Uit het onderzoek bleek dat de landbouwers continuïteit van de productie van landbouwproducten en het behouden van de kwaliteit van deze producten, naast het toepassen van duurzame teeltmethoden om veilig en gezonde producten te kunnen aanbieden, betaalbaar produceren (verlagen van de productiekosten) en winstgevend zijn, zien als belangrijke doelen. De landbouwers hebben aangegeven dat zij onder meer, training en voorlichting over teelttechnieken, voedselveiligheid, begeleiding met export, kapitaal en plantmateriaal nodig hebben. Hoog op de lijst staan ook het bezitten van landbouwcertificeringen, ondersteuning van de overheid (invoerrechtenvrij importeren van de nodige inputs, subsidie) en samenwerking met andere landbouwers.CareerIT AGRI schrijft in een persbericht dat zij een bijdrage wil leveren aan de agrarische sector door het verzorgen van trainingen speciaal voor landbouwers die hun onderneming willen laten groeien en door het bieden van ondersteuning middels coaching en begeleiding om de GLOBALG.A.P.-standaard toe te passen. De GLOBALG.A.P.-standaarden zijn internationale normen en worden wereldwijd in meer dan 100 landen geaccepteerd. Belangstellenden krijgen via de link https://tinyurl.com/47ekbwfe meer informatie.