Marktleiding adviseert gedeeltelijke openstelling markt

De leiding van de Centrale- en Vreedzaammarkt heeft voorgesteld, dat de markt gedeeltelijk wordt opengesteld. Marktmeester Gautam Dhanai zegt dat het COVID-19-managementteam zich afgelopen vrijdag bij de markt heeft georiënteerd. Vanuit de marktleiding zijn er oplossingsvoorstellen gedaan. Bij het gedeeltelijk openstellen van de markt gaat het dan om het ringgedeelte van de ingangs- naar de uitgangspoort.
Als dit gedeelte wordt opengesteld, meent marktmeester Dhanai, dat er dan een redelijke groep geaccommodeerd kan worden. Hij noemt de groothandelaren, vis- en vleesverkopers en de groep marktventers die zich nu op straat voor de markt ophoudt. Deze voorstellen zijn in een rapport vervat, dat zal worden opgestuurd naar minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Met de bewindsman zal ook overlegd worden over het openstellen van het bovenste gedeelte van de markt.
Marktmeester Dhanai wijst erop dat niet alle marktventers op straat staan. Venters die kleding en kramerijen verkopen zitten thuis en ontberen inkomsten. Ook voor hun moet er een oplossing gezocht worden. Hoewel de markt reeds enige tijd door haar opgestelde en door het ministerie goedgekeurde protocollen hanteerde, zegt Gautam dat wordt uitgekeken naar eventuele andere protocollen van het ministerie. Hij ziet ook graag controle van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en bestuursambtenaren bij personen die vis en vlees op straat aan de man brengen.
De marktmeester respecteert de maatregelen van de autoriteiten en benadrukt dat deze bedoeld zijn om verdere spreiding van het virus de kop in te drukken. Hij roept marktverkopers op om zich ook te laten vaccineren.
Onlangs hebben de autoriteiten besloten om de markten gesloten te houden en daarmee verdere besmetting met het COVID-19-virus tegen te gaan. De verkopers zijn geïnstrueerd om hun waar langs de straat aan de man te brengen. Momenteel buigen de marktmeester, districtscommissaris Ricardo Bhola en het COVID-19-managementteam zich over een oplossing.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald