Manohar promoveert; onderzoek geweld tegen kinderen

05 Jun, 02:48

Op 09 juni 2021 verdedigt mr. Maya Manohar haar proefschrift getiteld: A Legal Study on Child Abuse and Neglect in Suriname. Aanleiding voor dit onderzoek waren de hoge cijfers van het gebruik van geweld tegen kinderen in Suriname. Een nationaal onderzoek naar geweld tegen kinderen in 2016 toonde dat 81% van de kinderen fysiek geweld en 73% psychisch geweld ondervonden. De meest recente MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) data (2018) geven aan dat 88% van de kinderen in Suriname, in de leeftijdscategorie 2-14 jaar geweld ondervinden als gevolg van een disciplineringsmaatregel van een lid van het gezin. Het gebruik van fysiek geweld is 71% en het gebruik van psychologisch geweld is iets hoger; 84%.  In rurale gebieden is het gebruik van geweld tegen kinderen 92% en in de urbane gebieden is dat ongeveer 86%. Tijdens haar promotietraject is ze begeleid door prof.mr. Jaap Doek en prof. Tobi Graafsma.Het proefschrift is geschreven onder toezicht van de leerstoel klinische psychologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Deze leerstoel had het project Prekimi (Preventie en aanpak van Kindermishandeling) gelaunched in 2011 met als doel wetenschappelijk onderzoek te doen naar de verschillende aspecten van geweld tegen kinderen. Binnen de doelstelling van dit project startte Manohar met het juridische onderzoek naar geweld tegen kinderen.Het proefschrift beschrijft het onderzoek naar de afstemming tussen de nationale wetgeving op het gebied van geweld tegen kinderen -thuis en op school- en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Met name de bepalingen in artikel 3(1) en artikel 19 van dit verdrag vormen de rode draad binnen dit onderzoek. Deze artikelen handelen over het belang van kinderen en de bescherming tegen geweld.  Middels literatuuronderzoek zijn leemten in de nationale wetgeving geïdentificeerd en uitdagingen bij de implementatie van de bestaande wetgeving vastgelegd. Nagegaan is hoe het verschil  tussen theorie en praktijk is ontstaan. Er zijn voorstellen gedaan voor nieuwe wetgeving. Daarnaast is er kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de implementatie van wetgeving in het kinderbeschermingsproces. De toegankelijkheid tot beschermingsmogelijkheden van kinderen is eveneens in alle districten onderzocht. Een belangrijke conclusie is de ondersteuning van ouders middels ouderschapsprogramma’s. In het proefschrift wordt een aangepast kinderbeschermingssysteem voor Suriname aanbevolen met Meldpunten, een Kinderombudsbureau en een managementsysteem. Een andere aanbeveling is het ontwerpen van coördinatiemechanismen en protocollen om het belang van het kind te beoordelen. 

Advertenties

Saturday 05 June

Friday 04 June

Thursday 03 June

…………


Lees verder