Mangre: Verdeeldheid over openstellen van scholen

Er heerst een grote verdeeldheid onder de leerkrachten over het openstellen van de scholen. Daarnaast is er geen eenduidigheid over wel of niet afnemen van repetities. Het proces van automatisch ‘doorstromen’ van leerlingen naar de volgende klas, is ook niet duidelijk geven ze aan. Dit zijn enkele van de knelpunten uit het onderwijsveld die op het bord van vakbondsleider Reshma Mangre zijn gedeponeerd. “Ik heb niet alle antwoorden dus ga ik een brief schrijven naar de minister,” zegt zij tegen . “We willen zo gauw mogelijk een gesprek, er zijn dringende vragen uit het veld.”Mangre, voorzitter van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leerkrachten (BvL), heeft een online vergadering met shopstewards (vertegenwoordigers van de bond op de scholen), achter de rug. “Een reguliere vergadering,” benadrukt Mangre. “Dat hebben we eigenlijk elke vrijdag. Maar door de covid-situatie kunnen we niet zo vaak meer bij elkaar komen, dus vergaderen we via Zoom.”“Niet iedereen is het eens met het openen van de scholen terwijl een ander deel dat wel is,” haalt Mangre een van de knelpunten aan. “Er zijn serieuze vragen over het nut van scholen openhouden op dit moment. De een stelt dat het nodig is om het jaar af te ronden en om de inschrijvingen te houden. Een groep vraagt zich af waarom de basisscholen open moeten als besloten is de leerlingen gaan doorstromen. Een groot deel maakt zich zorgen over de besmettingen op scholen. Er vinden alweer besmettingen plaats op verschillende scholen, dus moeten ze toch weer sluiten. Men vraagt dus om een duidelijke instructie van Onderwijs.”“Een ander punt is het voortgangsrapport,” geeft Mangre aan. “De leerkrachten geven aan dat ze de training niet hebben gehad. Want ook al gaat het kind over naar de volgende klas, waarop moet je letten, wanneer wordt die ‘gap’ ingehaald, hoe zal dat gedaan worden? Er is ook een ‘gap’ tussen het beleid van de minister en wat er uitgevoerd wordt. Over online lessen bijvoorbeeld. Waarom doet die ene het wel en de andere niet? Hetzelfde speelt bij het afnemen van repetities. De leerkrachten willen eenduidige instructies.”“Ik heb niet alle antwoorden,” geeft Mangre nog eens aan. “Er is al een gesprek geweest met Onderwijs maar de tijd was zo beperkt dat het niet tot zijn recht is gekomen. Ik ga middels een brief een nieuw gesprek aanvragen om antwoorden te krijgen.”Mangre geeft aan dat ALS en BvL nog steeds bezig zijn met de overheid over voorzieningen. “De vakbeweging moet haar huiswerk doen want de regering wacht op ze om het sociaal akkoord met ze aan te gaan,” deelt ze mee. “We hebben al wat voorstellen die we nu moeten gaan presenteren aan de regering.” Ondertussen is er een kleine verlichting voor leerkrachten van Nickerie. Ze hoeven niet meer naar Paramaribo te komen om een werkgeversverklaring te halen om zaken te doen. Dat kan nu gewoon in Nickerie opgevraagd en verkregen worden. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com