Majoor Jermain Day vecht ontslag aan

Er loopt een ontslagprocedure tegen majoor Jermain Day van het Nationaal Leger. Op een persconferentie twee weken terug zei minister Krishna Mathoera van Defensie dat er twee officieren zijn die tegen ontslag aankijken, zonder de namen te noemen. Ze zouden zich niet aan regels van het Nationaal Leger hebben gehouden. In gesprek met Suriname Herald zegt Day dat het geen twee, maar alleen zijn persoon betreft.
De majoor brengt zijn ontslag in verband met zaken die zich eerder tussen hem en de toenmalige leiding hebben voorgedaan. Hij zegt dat de zaak sinds januari speelt en nu een andere wending neemt. De druppel voor de leiding was de verlenging van het verlof buiten bezwaar dat Day had aangevraagd. In het derde kwartaal van het vorig jaar vroeg Day aan de toenmalige bevelhebber voor het verlof buiten bezwaar. “Met zijn instructies heb ik het voorbereid en met zijn toestemming heb ik mijn stukken ingediend. In oktober ben ik vertrokken uit Suriname.”
Day zegt dat de toenmalige bevelhebber die ook zijn directe chef was er geen moeite mee zou hebben gehad. “Vanwege die gezagsverhouding had ik contact met de bevelhebber tot eind december vorig jaar.” In eerste instantie had Day zes maanden verlof buiten bezwaar aangevraagd. Dat zou niet kunnen en toen bracht de majoor het verzoek terug naar drie maanden.
“In oktober moest ik een maand opnemen vanwege mijn resterende verlofdagen. Mijn bezwaar zou dan lopen van november tot en met januari. Ik had normaal contact met de bevelhebber tot december. Hij reageerde normaal op mijn berichten.” Het ging om een mondelinge toezegging.
Nadat Day zich tussen oktober en december kritisch heeft uitgelaten op Facebook veranderde de houding van de bevelhebber. Hij vroeg toen in januari dit jaar om verlenging. “Ik heb gemaild naar het formele adres van de bevelhebber, waarop ik ook eerder mailde. Ik heb toen de chef-staf bereikt.”
Van laatstgenoemde kreeg Day te horen dat de leiding van het leger sinds november naar hem opzoek is. “Uw buitenbezwaar is niet in orde. U moest zich allang weer aanmelden op uw werkplek,” waren volgens Day de woorden van de chef-staf. Hij kreeg te horen dat de administratie hem zal boeken desertie. “Dit is het ergste dat je kan overkomen. Bij wet is dit strafbaar.”
Dit volgt als militairen dertig dagen onwettig en onafgebroken afwezig zijn. Day heeft intussen een raadsman ingeschakeld. Hij noemt het frappant dat pas toen de brief van zijn raadsman Defensie had bereikt er is gereageerd. De Militaire Politie had reeds de instructie gehad om Day te arresteren bij aankomst op Zanderij. De redactie werkt aan een reactie van de bevelhebber en de minister.
Naomi Hoever