Mac Andrew: Vrij Verkeer Personen pilaar van CSME

Het is de taak van de interdepartementale commissie Vrij verkeer van Personen (VVP) om de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) te adviseren over aanvragen van staatsburgers van lidlanden van de Caricom, ter verkrijging van de status van Bekwame Burger. Bij de installatie van de werkgroep, donderdag, legde AWJ-minister Steven Mac Andrew de nadruk op de waarborging van het recht van Caricom-bewoners op deze status binnen de Caraïbische Gemeenschap.De erkenning van de status geschiedt middels een certificaat uitgegeven door de minister van AWJ. Daarmee kan de aanvrager zich vrijelijk bewegen binnen de Caricom, waaronder Suriname, om te werken en te verblijven. Het Vrij Verkeer van Personen is volgens Mac Andrew een der pilaren van de Caricom Single Market and Economy (CSME); het is een fundamenteel recht van staatsburgers van de Gemeenschap, waaraan Suriname zich als lidland van de Caricom heeft gecommitteerd. Mac Andrew geeft aan dat Suriname nog niet alle categorieën van Bekwame Burgers heeft opgenomen in de wet, maar dat mag volgens hem geen belemmering vormen voor de pas geïnstalleerde commissie VVP om positief te adviseren over eventuele identificatie van aanvragers als Bekwame Burger. In dit verband noemde hij ook een uitspraak van het Caraïbisch Hof van Justitie (CCJ) die erop neerkomt dat lidlanden verplicht zijn om de status van Bekwame Burger toe te kennen aan staatsburgers van de Gemeenschap, ongeacht of het lidland zijn wetgeving op dit vlak in orde heeft. De categorieën die Suriname nog moet opnemen in de wet zijn onder meer: huishoudelijk personeel, landbouwarbeiders en beveiligingspersoneel. De categorieën academici, mediawerkers, sporters, musici, artiesten, leerkrachten en verpleegkundigen, zijn reeds opgenomen in de wet.  Mac Andrew gaat later deze maand naar een speciale meeting van de Council for Human and Social Development (COHSOD). De vergadering is bijeengeroepen met de specifieke bedoeling om besluiten te nemen over het Vrij Verkeer van Personen. Hij zal de commissie achteraf informeren over besluiten die op deze meeting worden genomen. De commissie wordt geleid door de onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie, Naomi Esajas-Friperson. In de Commissie zitten verder: Marijke Bhaggoe (Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Daniela Rosario (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Dina Pinas-Westfa (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), Eline Amania (Justitie en Politie), Johan Ooiberg (Defensie), Andjeniedevi Autar (Volksgezondheid), Patricia Amatkario (Binnenlandse Zaken) en Brian Creebsburg (AWJ), meldt de voorlichting van AWJ.