Maatregelen worden in juiste volgorde en integraal uitgevoerd

Alle maatregelen om Suriname weer financieel-economisch sterk te maken, worden in de juiste volgorde uitgevoerd, waarbij vooral wordt gekeken naar de integraliteit. Deze maatregelen omvatten de inkomens verhogende en uitgaven verminderde besluiten en het sociaal pakket. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, gisteren, heeft president Chan Santokhi in het parlement aangegeven, dat dit van belang is zodat de zwakkeren in de samenleving zo veel mogelijk worden ondersteund.
Zij zullen zo min mogelijk inleveren, terwijl de rijke mensen, die het zich kunnen permitteren, zoveel mogelijk hun bijdrage leveren. Het staatshoofd benadrukte dat het om het eerste pakket van sociale vangnetmaatregelen gaat. “Het tweede pakket, komt er nog aan, na het bereiken van een board level agreement met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit pakket zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere internationale financiële instituten. Dit tweede pakket wordt op dit moment uitgewerkt.
In Suriname zijn in verband met de sociale maatregelen ook de prijscontroles op basisgoederen vanaf afgelopen maandag verder geïntensiveerd. Deze controles zullen nu door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in samenwerking met de Belastingdienst worden uitgevoerd.
De regering houdt de situatie op het prijzenfront strak in de gaten. “Het kan niet zo zijn dat, omdat de koers is losgelaten, omdat de voorzieningen worden aangepast, dat ondernemers uit onrechtmatig winstbejag hun prijzen opvoeren,” zei president Santokhi. De coördinatie geschiedt vanuit het hoogste niveau, onder meer door middel van de instelling van de Vliegende Brigade.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald