Maatregelen total lockdown aangepast

31/05/2021 01:25

-
Ivan Cairo

Minister Albert Ramdin zondagavond tijdens de persconferentie waarin de lockdownmaatregelen werden besproken.
 

PARAMARIBO –
Een aantal van de vrijdag afgekondigde maatregelen die zullen gelden tijdens de totale lockdown van de komende tweeëneenhalve week zijn aangepast. De regering had met een aantal zaken geen rekening gehouden bij de afkondiging. In het weekend is met verschillende groepen en deskundigen gesproken en zijn de inzichten bijgesteld.

Ook heeft president Chandrikapersad Santokhi de coördinatie van
de aanpak van de Covid-19-pandemie naar zich toegetrokken. Hij
geeft persoonlijk leiding aan een regeringscrisisteam dat verder
bestaat uit vicepresident Ronnie Brunswijk en een aantal ministers.
Vrijdag had de NDP tijdens een persconferentie opgeroepen dat het
staatshoofd persoonlijk leiding zou geven aan de aanpak van de
coronapandemie.

Zondagavond zei minister Albert Ramdin, vicevoorzitter van de
ministerraad, dat het uitgezette beleid zal worden uitgevoerd door
clusterteams, die verschillende werkgroepen onder zich hebben.
Maandag heeft de president de eerste vergadering met de
clusterteams van ministers. Voor de beleidsgebieden
gezondheidszorg, handhaving en naleving, economie, sociale
vraagstukken en arbeid, personenverkeer en financiën zijn clusters
aangewezen. Zij zullen in nauw contact staan met instanties zoals
NCCR, leger en politie, nutsbedrijven, RGD en BOG, maar ook met het
bedrijfsleven.

Als aanpassing van de eerder afgekondigde maatregelen is
besloten dat naast slagerijen, supermarkten, bakkerijen, apotheken
en drogisterijen en bouwmateriaalwinkels, ook groente- en
fruitstands, banken, viswinkels en landbouwshops open mogen zijn op
de maandag, woensdag en vrijdag van acht uur ’s morgens tot vier
uur ’s middags. De overige dagen moeten alle plaatsen dicht, met
uitzondering van essentiële diensten.

De regering wil dat burgers zo min mogelijk met elkaar in
contact komen, omdat dat de bron is van de explosieve besmettingen
van de afgelopen weken. In de winkels en andere gelegenheden die
open mogen zijn mogen slechts tien personen tegelijk in de zaak.
Ook mogen uitsluitend personen ouder dan achttien jaar en mag
slechts één persoon per gezin de boodschappen doen. Samenscholingen
van meer dan vijf personen zijn verboden.

Feesten, in welke vorm dan ook, zijn helemaal niet toegestaan.
Ramdin zegt dat zware sancties zullen worden opgelegd aan
organisatioren van feesten en personen die deze met onder meer
geluidsapparatuur faciliteren. Ook de aanwezigen op feesten zullen
hard worden aangepakt. Nagegaan wordt in hoeverre snelrecht tegen
dit soort overtreders kan worden ingezet. Wie niets buitenshuis te
zoeken heeft moet thuisblijven. Met uitzondering van het winkelen
mogen burgers zich alleen op straat begeven voor medische
noodgevallen. Door de exponentiële stijging van het aantal zieke
personen zijn alle ziekenhuizen inclusief de
intensivecareafdelingen vol. 


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname