Maatregelen komende 2 weken; overal chaos

De officiële maatregelen die vandaag ingegaan zijn, zijn eindelijk naar de media gestuurd. Vanaf 28 mei geldt de code Paars. Het is een drukte van belang op straat en bij verschillende zaken die open mogen, zijn er lange rijen. Er mogen slechts 10 personen tegelijk in de winkels, ongeacht de grootte. Brood was om 8.00 uur al uitverkocht. Per gezin mag maar één persoon boodschappen halen. Het openbaar vervoer is stilgelegd. Van maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 gelden de volgende maatregelen:Maatregel 1 De algemene maatregelen;1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. 4. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;1. Het uitgaansverbod is van maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 ingesteld. Burgers mogen op de maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:00 en 16:00 uitsluitend voor hoognodige boodschappen de deur uit. Voor medische spoedgevallen, Covid-19 vaccinatie- en swabs, mag de burgerij altijd eruit waar en wanneer zulks dringend nodig is.2. Slechts de essentiële diensten hebben vrijstelling van het uitgangsverbod3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team, en behoudens de uitzonderingen in maatregel 6. 6.De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. 7. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.2. Voorgaande is niet van toepassing op2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en 2.2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaren. 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan. 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. 6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team. 6.2. Gebedshuizen zijn gesloten. 6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan. 7. Alle sportactiviteiten, met inbegrip van contactsporten, non-contactsporten en individuele sportactiviteiten zijn verboden. 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is niet toegestaan. 8.1. Uitsluitend taxi’s van geregistreerde taxibedrijven mogen uitsluitend rijden voor personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten en voor noodgevallen. 9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. 10. Het is eenieder in de periode van 23 januari 2021 tot en met 18 juni 2021 verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;1. Alle overheidskantoren zijn in de periode van 31 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 gesloten.2. Uitgezonderd overheidskantoren die voorzien in hoogst essentiële en hoogstnoodzakelijke dienstverlening voor de samenleving, alsmede de Hoge Colleges van Staat.3. Overheidspersoneel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via videoconference of andere media vergaderen/overleggen.Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;1. Voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook zijn gesloten behoudens de uitzonderingen 2, 3 en 4 van deze maatregel2. Uitgezonderd de navolgende sectoren;2.1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open: op maandag tot en met zondag, uitsluitend ten behoeve van bezorging van 08.00 uur tot 23.00 uur.2.2. Supermarkten, bakkerijen, drogisterijen, groentezaken, slagerijen, … …………


Lees verder