Maar één kandidatenlijst bij bestuursverkiezing NPS

13/11/2020 15:00 – Ivan Cairo

NPS-voorzitter Gregory Rusland overhandigt de door hem aangevoerde kandidatenlijst aan het Congres-bestuur van de partij. : NPS  
PARAMARIBO – Gregory Rusland wordt zeer waarschijnlijk opnieuw voorzitter van de NPS. Bij de sluiting van de termijn vrijdag om kandidatenlijsten in te dienen had slechts het huidig hoofdbestuur een lijst ingediend aangevoerd door Rusland. Dit houdt in dat het nieuwe bestuur bij acclamatie zal worden gekozen. De partijstructuren hadden tot 13.00 uur ‘s middags de gelegenheid om kandidatenlijsten voor een nieuw hoofd- en congresbestuur te presenteren.
De door Rusland aangevoerde lijst wordt ondersteund door zeven van de elf afdelingen. Elke kandidatenlijst moest door minstens drie afdelingen worden voorgedragen. Tijdens een donderdag gehouden spoed algemene ledenvergadering had afdeling Paramaribo, de grootste afdeling, de steun aan de Lijst-Rusland al goedgekeurd. Afdeling Para die donderdagavond ook vergaderde heeft geen besluit kunnen nemen of er een eigen kandidatenlijst zou worden ingediend.
Die vergadering is verdaagd naar zondag aanstaande. Op spoed ALV van Paramaribo is een motie aangenomen waarin kenbaar wordt gemaakt dat deze afdeling het volste vertrouwen heeft in de huidige partijleiding en dat zij tevreden is over de wijze hoe de huidige voorzitter leiding geeft aan de partij. Ook is afkeuring geuit hoe de vijf partijleden, onder wie drie van het hoofdbestuur door middel van hun handelen de afgelopen dagen de partij schade hebben toegebracht, terwijl de partij aan het groeien is.
Afdeling Paramaribo heeft 25 onderafdelingen die statutair deel konden nemen aan de afdelingsvergadering. Op de bijeenkomst waren 23 van deze onderafdelingen aanwezig. De motie is aangenomen met 20 stemmen voor. Twee onderafdingen hebben zich onthouden en één had de vergadering eerder verlaten. De afdelingsvoorzitter Ivanildo Plein gaf aan dat met de motie er nog grote vertrouwen is in de huidige partijleiding. Hij gaf de aanwezigen de garantie dat de inhoud van de motie uitgevoerd zal worden en een copie zal opgestuurd worden naar het hoofdbestuur.
De voor het hoofdbestuur voorgedragen kandidaten op de Lijst-Rusland zijn: Gregory Rusland, Jerrel Pawiroredjo, Patricia Etnel, Dorothy Hoever, Hesdy Pigot, Irshaad Fatehmohamed, Roseline Daan, Lau Sie Man, Ronny Oemar, Monique Sowidjojo, Sharisa Kensmil, Hatoen Daha, Saskia Nahar, Michel Felisi en Rodney Revales. Ve voorgedragen kandidaten voor het nieuwe congresbestuur zijn: Danielle Beeldsnijder, Rugia Berggraaf, Sjachnaz Pengel, Dayanand Dwarka, Mario Vermeer, Rachele Giddings en Hans Breeveld.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname